AirPort Express: Vad är klientläge?

I tekniska sammanhang som Wi-Fi-nätverk är en ”klient” helt enkelt något som ansluter till nätverket, till exempel en dator. En klient kan också vara en trådlös utskriftsserver eller en trådlös ljudenhet.

Den här artikeln har arkiverats och uppdateras inte längre av Apple.

AirPort Express kan både fungera som en fullfjädrad trådlös åtkomstpunkt och ansluta till ett befintligt nätverk för att erbjuda sin trådlösa utskriftsserver eller sina ljudfunktioner. När AirPort Express gör det befinner den sig i ”klientläge”.

I klientläge erbjuder inte AirPort Express sig själv som en trådlös åtkomstpunkt och använder inte heller sin Ethernet-port. Som trådlös klient är AirPort Express helt enkelt en destination för AirTunes och utskriftsjobb. Den kan ansluta till 802.11b- och 802.11g-nätverk, inklusive de som använder säkerhetsfunktioner som WEP och WPA-PSK.

I klientläge gör funktionen ProxySTA det möjligt för trådlösa klienter att ansluta via Ethernet (endast med 802.11n-baserad AirPort Express).

WDS (Wireless Distribution System) är ett annat sätt för AirPort Express att ansluta till ett befintligt Wi-Fi-nätverk. AirPort Express använder sin Ethernet-port och kan erbjuda sin trådlösa åtkomstpunkt i WDS-läge, men då krävs det att de övriga åtkomstpunkterna är en AirPort Extreme och/eller en AirPort Express. Fördelen med klientläge är att du kan ansluta till nätverk som har åtkomstpunkter från andra leverantörer än Apple och tidigare AirPort-basstationsmodeller (Dual Ethernet- och Grafit-modellerna).

Läs mer

Andra tillverkare av Wi-Fi-produkter kan ha andra benämningar på klientläget. Det kan till exempel kallas ”klientstationsläge”, ”AP-klientläge”, ”trådlöst klientläge” och ”STA-läge”. Om något av dessa lägen krävs, behöver du bara komma ihåg att ”klientläge” är samma sak.

Publiceringsdatum: