Utökade notiser kan väcka din Mac

MacBook Pro- och MacBook Pro-modeller från 2015 eller senare kan ta emot utökade notiser som väcker den från vila.

Följande program och tjänster kan använda funktionen för utökade notiser enligt beskrivning nedan. Datorn måste vara ansluten till internet men får inte vara ansluten till en extern bildskärm för att det ska fungera.  

Meddelanden
Meddelanden kan väcka datorn från vila så att du informeras om att du har fått ett meddelande. Den här funktionen är aktiv medan datorns lock är uppfällt.

FaceTime
FaceTime kan väcka datorn från vila när du får ett video- eller ljudsamtal i FaceTime. Den här funktionen är aktiv medan datorns lock är uppfällt. Läs mer om att använda FaceTime med Mac-datorer och iOS-enheter.  

Sociala nätverk
Tjänster som Facebook, LinkedIn, Twitter och Sina Weibo kan väcka en dator som är i viloläge för att ta emot och visa meddelanden. Den här funktionen är aktiv medan datorns lock är uppfällt.

Game Center
Game Center kan väcka datorn från vila när du får en Game Center-inbjudan till ett spel eller en notis om att det är din tur. Den här funktionen är aktiv medan datorns lock är uppfällt.

Tillbaka till min Mac
När datorn är ansluten till eluttaget kan du använda Tillbaka till min Mac för att hitta och göra datorn tillgänglig för fjärråtkomst. Den här funktionen är aktiv på Mac-datorn när den är i viloläge och även om locket är nedfällt. Du behöver dessutom inte längre använda en AirPort-basstation eller en Sleep Proxy. Läs mer om Tillbaka till min Mac.

Hitta min Mac
Med hjälp av Hitta min Mac kan du spela upp en ljudsignal på en dator som befinner sig i viloläge även om locket är nedfällt. Du kan också leta reda på den, fjärrlåsa den eller radera data på den interna enheten. Läs mer om Hitta min Mac

Krav och inställningar

  • Notiser fungerar i trådlösa och trådbundna nätverk. De fungerar också när datorn är ansluten via en Thunderbolt-till-Ethernet-adapter eller ansluten till Ethernet via en Apple Thunderbolt Display.
  • Panelen Notiser i Systeminställningar styr de flesta notiser. Om du vill ha mer information kan du läsa Grundläggande om Mac: Notiser håller dig informerad.
  • Observera att samtliga notistjänster utom Hitta min Mac avaktiveras med funktionen Stör ej.
Publiceringsdatum: