Hantera hälsodata på din iPhone, iPod touch och Apple Watch

Du kan ställa in appar och tillbehör för att skicka data till appen Hälsa, ange data manuellt och ändra hur Hälsa prioriterar data från dessa källor.

Så här hanterar Hälsa uppgifter från flera källor

Appen Hälsa tar liknande data från olika källor, till exempel stegantal från din iPhone och ditt aktivitetsarmband, och ordnar sedan informationen baserat på vilken enhet den kommer från. Som standard prioriterar Hälsa uppgifterna så här:

 1. Hälsodata som du lägger till manuellt.
 2. Data från din iPhone, iPod touch och Apple Watch. 
 3. Data från appar och Bluetooth-enheter.

När du lägger till en datakälla, till exempel en stegräknarapp, visas den ovanför alla övriga appar och enheter som bidrar med steguppgifter till Hälsa. Du kan ändra ordningen på källor när som helst

     

Visa datakällor

Så här ser du vilka källor som uppdaterar data för specifika kategorier i Hälsa:

 1. Öppna Hälsa och tryck på fliken Hälsodata.
 2. Tryck på en kategori, till exempel Aktivitet. Du kan också svepa nedåt så att sökfältet visas. Ange sedan en kategori.
 3. Tryck på en datatyp, till exempel Steg.
 4. Tryck på Datakällor och behörighet. Bara de källor som bidrar till datatypen visas. 

Så här visar du alla dina källor:

 1. Öppna Hälsa och tryck på fliken Källor. 
 2. Tryck på en app eller en enhet. 
 3. Välj kategorier som du vill att källan ska ha åtkomst till eller uppdatera i appen Hälsa.

     

Prioritera datakällor

Så här väljer du vilka källor som Hälsa ska använda först:

 1. Öppna Hälsa och tryck på fliken Hälsodata.
 2. Tryck på en kategori, till exempel Aktivitet.
 3. Tryck på en datatyp, till exempel Steg.
 4. Tryck på Datakällor och behörighet och sedan på Redigera.
 5. Tryck och håll ned  vid en datakälla och dra den uppåt eller nedåt i listan. 
 6. Om du vill stänga av en datakälla så att den inte skickar i en viss kategori, trycker du på markeringen vid datakällan.
 7. När du är färdig trycker du på Klar.

Om flera källor bidrar med samma datatyp har datakällan högst upp prioritet över andra datakällor. Nya appar eller enheter som du lägger till visas automatiskt överst i listan, ovanför din iPhone eller iPod touch. 

     

Ange data

Du kan ange data som inte spåras av en app eller enhet. Om en läkare tar ditt blodtryck kan du ange det.

 1. Öppna Hälsa och tryck på fliken Hälsodata. 
 2. Tryck på en hälsokategori, till exempel Vitalparametrar.
 3. Tryck på en datatyp, till exempel Blodtryck.
 4. Tryck på symbolen Lägg till.
 5. Ange datum, tid och data om aktiviteten.
 6. När du är klar trycker du på Lägg till.

Läs mer

Konfigurera och använda appen Hälsa på iPhone eller iPod touch.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: