Hantera hälsodata på din iPhone, iPod touch och Apple Watch

Du kan ställa in appar och tillbehör för att skicka data till appen Hälsa, ange data manuellt och ändra hur Hälsa prioriterar data från dessa källor.

Så här hanterar Hälsa data från flera källor

Appen Hälsa tar liknande data från olika källor, till exempel stegantal från din iPhone och aktiviteter från din Apple Watch, och ordnar sedan informationen baserat på vilken enhet den kommer från. Som standard prioriteras uppgifterna så här i Hälsa:

 1. Hälsodata som du lägger till manuellt.
 2. Data från din iPhone, iPod touch och Apple Watch. 
 3. Data från appar och Bluetooth-enheter.

När du lägger till en datakälla visas den ovanför alla övriga appar och enheter som bidrar med steguppgifter till Hälsa. Du kan ändra ordningen på källor när som helst

Datakällor för steg i appen Hälsa

Visa datakällor

Så här ser du vilka källor som uppdaterar data för specifika kategorier i Hälsa:

 1. Öppna appen Hälsa och tryck på fliken Hälsodata.
 2. Tryck på en kategori, till exempel Aktivitet. Om du inte ser kategorin kan du svepa nedåt så att sökfältet visas, och sedan ange en kategori.
 3. Tryck på en datatyp, till exempel Steg.
 4. Tryck på Datakällor och behörighet. Bara de källor som bidrar till datatypen visas. 

Så här visar du alla dina källor:

 1. Öppna appen Hälsa och tryck på fliken Källor. 
 2. Tryck på en app eller en enhet. 
 3. Välj kategorier som du vill att källan ska ha åtkomst till eller uppdatera i appen Hälsa.

Flytta Johns Apple Watch så den blir den primära stegkällan.

Prioritera datakällor

Så här väljer du vilka källor som Hälsa ska använda först:

 1. Öppna appen Hälsa och tryck på fliken Hälsodata.
 2. Tryck på en kategori, till exempel Aktivitet.
 3. Tryck på en datatyp, till exempel Steg.
 4. Tryck på Datakällor och behörighet och sedan på Redigera.
 5. Tryck och håll ned  vid en datakälla och dra den uppåt eller nedåt i listan. 
 6. Om du vill stänga av en datakälla så att den inte skickar i en viss kategori, trycker du på markeringen vid datakällan.
 7. Tryck på Klar.

Om flera källor bidrar med samma datatyp har datakällan högst upp prioritet över andra datakällor. Nya appar eller enheter som du lägger till visas automatiskt överst i listan, ovanför din iPhone eller iPod touch. 

Manuellt ange blodtrycksdata i appen Hälsa.

Ange data

Du kan ange data som inte spåras av en app eller enhet. Om en läkare tar ditt blodtryck kan du ange det.

 1. Öppna appen Hälsa och tryck på fliken Hälsodata. 
 2. Tryck på en hälsokategori, till exempel Vitalparametrar.
 3. Tryck på en datatyp, till exempel Blodtryck.
 4. Tryck på lägg till-symbolen längst upp till höger.
 5. Ange datum, tid och data om aktiviteten.
 6. När du är klar trycker du på Lägg till.

Utforska fler hälsofunktioner

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: