Så här flyttar du innehåll till en ny Mac-dator

Använd Flyttassistent för att kopiera alla dina dokument, program, användarkonton och inställningar till en ny Mac från en annan dator.

Flyttassistent kopierar alla dina filer till din nya Mac så att du inte behöver göra det manuellt.


Kontrollera mjukvara, inställningar och ström


Ansluta datorerna till varandra

 • Se till att datorerna är nära varandra och att wifi är aktiverat om båda datorerna använder macOS Sierra eller senare. Om någon av datorerna använder OS X El Capitan eller tidigare ska du ansluta dem till samma nätverk via wifi eller Ethernet.
 • Du kan även ansluta dem med hårddiskläge och lämplig kabel eller adapter. Starta sedan din gamla Mac i hårddiskläge.
 • Eller anslut din nya Mac till en Time Machine-säkerhetskopia av din gamla Mac.


Så här använder du Flyttassistent

På din nya Mac:

 1. Öppna Flyttassistent som finns i mappen Verktygsprogram i mappen Program.
 2. Klicka på Fortsätt.
 3. När du tillfrågas hur du vill överföra informationen väljer du alternativet att överföra från en Mac, Time Machine-säkerhetskopia eller startskiva.
 4. Klicka på Fortsätt.

På din gamla Mac:
Om du startade din gamla Mac i hårddiskläge eller flyttar från en Time Machine-säkerhetskopia hoppar du över dessa fyra steg.

 1. Öppna Flyttassistent.
 2. Klicka på Fortsätt.
 3. När du tillfrågas hur du vill överföra din information väljer du alternativet att överföra till en annan Mac.
 4. Klicka på Fortsätt. 

På din nya Mac:

 1. När du blir tillfrågad att välja en Mac, Time Machine-säkerhetskopia eller annan startskiva klickar du på motsvarande symbol.
 2. Klicka på Fortsätt. En säkerhetskod kan visas.

På din gamla Mac:
Om du startade din gamla Mac i hårddiskläge eller flyttar från en Time Machine-säkerhetskopia hoppar du över dessa två steg.

 1. Om en säkerhetskod visas kontrollerar du att det är samma kod som på din nya Mac.
 2. Klicka på Fortsätt.

På din nya Mac:

 1. Du bör se en lista med säkerhetskopior ordnade efter datum och tid. Välj den säkerhetskopia som du vill använda.
 2. Klicka på Fortsätt.

Fortsätt på din nya Mac:

 1. Markera den information som ska överföras.
 2. Klicka på Fortsätt för att starta överföringen. Om du har mycket innehåll kan överföringen ta flera timmar att slutföra.


I exemplet ovan är John Appleseed ett macOS-användarkonto. Om du överför ett konto som har samma namn som ett konto på din nya Mac uppmanas du att byta namn på det gamla kontot eller ersätta kontot på den nya Mac-datorn. Om du byter namn kommer det gamla kontot visas som en separat användare på din nya Mac med en separat hemmapp och inloggning. Om du ersätter kommer det gamla kontot att skriva över kontot på din nya Mac, inklusive allt som finns i hemmappen.

När Flyttassistent är klar loggar du in på det överflyttade kontot på den nya Mac-datorn för att visa filerna. Om du inte ska behålla din gamla Mac-dator läser du om vad du ska göra innan du säljer ger bort, eller byter in din gamla Mac-dator.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: