Flytta över innehåll till en ny Mac

Använd Flyttassistenten för att kopiera alla dina dokument, program, användarkonton och inställningar till en ny Mac från en annan dator.

Flyttassistenten kopierar alla dina filer till din nya Mac så att du inte behöver göra det manuellt.

Kontrollera programvara, inställningar och ström

 • Installera alla tillgängliga programuppdateringar från Apple på båda Mac-datorerna. Din gamla Mac behöver också OS X Snow Leopard 10.6.8 eller senare. Du bör även installera alla programuppdateringar från tredje part på din gamla Mac.
 • Kontrollera att din gamla Mac har ett datornamn: välj Systeminställningar i Apple-menyn, klicka på Dela och kontrollera sedan fältet för datornamn.
 • Om du flyttar filer till eller från en bärbar Mac-dator kontrollerar du att datorn är ansluten till ström.

Ansluta datorerna till varandra

Så här använder du Flyttassistenten

På din gamla Mac:

På din nya Mac:

 1. Öppna Flyttassistenten som finns i mappen Verktygsprogram i mappen Program.
 2. Klicka på Fortsätt.
 3. När du tillfrågas om hur du vill föra över informationen väljer du alternativet att överföra från en Mac, Time Machine-säkerhetskopia eller startskiva.
 4. Klicka på Fortsätt.

På din gamla Mac:
Om du startade i hårddiskläge eller flyttar från en Time Machine-säkerhetskopia hoppar du över dessa steg.

 1. Öppna Flyttassistenten.
 2. Klicka på Fortsätt.
 3. När du tillfrågas hur du vill föra över din information väljer du alternativet att överföra till en annan Mac.
 4. Klicka på Fortsätt. 

På din nya Mac:

 1. När du blir tillfrågad att välja en Mac, Time Machine-säkerhetskopia eller annan startskiva klickar du på den motsvarande symbolen.
 2. Klicka på Fortsätt. En säkerhetskod kan visas.

På din gamla Mac:
Om du startade i hårddiskläge eller flyttar från en Time Machine-säkerhetskopia hoppar du över dessa steg.

 1. Om en säkerhetskod visas kontrollerar du att det är samma kod som på din nya Mac.
 2. Klicka på Fortsätt.

På din nya Mac:

 1. Om du flyttar från en Time Machine-säkerhetskopia kan du bli uppmanad att ange ett lösenord för säkerhetskopian eller Time Capsule. Du bör sedan se en lista med säkerhetskopior ordnade efter datum och tid. Välj säkerhetskopian du vill använda och klicka sedan på Fortsätt.
 2. Välj informationen du vill föra överföra och klicka sedan på Fortsätt för att starta överföringen. Om du har mycket innehåll kan överföringen ta flera timmar att slutföra.

Om du överför information från en Mac-dator med macOS Server kräver Flyttassistenten att alla objekt är markerade.

I det här exemplet är John Appleseed ett macOS-användarkonto. Om du överför ett konto som har samma namn som ett konto på din nya Mac uppmanas du att byta namn på det gamla kontot eller ersätta kontot på den nya Mac-datorn. Om du byter namn kommer det gamla kontot visas som en separat användare på din nya Mac med en separat hemmapp och inloggning. Om du ersätter kommer det gamla kontot skriva över kontot på din nya Mac, inklusive allt som finns i hemmappen.

När Flyttassistenten är klar loggar du in på det överflyttade kontot på den nya Mac-datorn för att visa filerna. Om du inte ska behålla din gamla Mac kan du läsa vad du ska göra innan du säljer eller ger bort den.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: