Flytta över innehåll till en ny Mac

Använd Flyttassistent för att kopiera alla dina dokument, appar, användarkonton och inställningar till en ny Mac från en annan dator.

En MacBook Pro framför en MacBook. Båda skärmarna visar appen Flyttassistent öppen. 

Flyttassistent kopierar alla dina filer från din gamla Mac till din nya Mac så att du inte behöver kopiera dem manuellt.


Förbered dig

 1. Installera alla tillgängliga programuppdateringar på båda datorerna.
 2. Om båda datorerna använder macOS Sierra eller senare placerar du dem nära varandra med Wi-Fi aktiverat. Om någon av datorerna använder OS X El Capitan eller tidigare ser du till att båda är i samma nätverk.
 3. På din gamla Mac väljer du Apple-menyn  > Systeminställningar och klickar på Delning. Se till att ett namn visas i fältet Datorns namn.
 4. Om du installerade antivirus- eller brandväggsprogram på någon av Mac-datorerna stänger du av dem tills migreringen är klar.


Så här använder du Flyttassistent

Du är nu redo att använda Flyttassistent för att flytta dina filer från din gamla Mac till din nya.

På din nya Mac

 1. Öppna Flyttassistent som finns i mappen Verktyg i mappen Appar. Klicka sedan på Fortsätt.
 2. När Flyttassistent begär tillåtelse att göra ändringar anger du ditt administratörslösenord och klickar sedan på OK.
 3. När du blir tillfrågad om hur du vill överföra informationen väljer du alternativet att överföra från en Mac, Time Machine-säkerhetskopia eller startskiva. Klicka sedan på Fortsätt.
  Flyttassistent: Hur vill du överföra din information?

På din gamla Mac

 1. Öppna Flyttassistent som finns i mappen Verktyg i mappen Appar. Klicka sedan på Fortsätt.
 2. När du blir tillfrågad om hur du vill överföra din information väljer du alternativet att överföra till en annan Mac. Klicka sedan på Fortsätt. 

På din nya Mac

När du blir ombedd att välja en Mac, Time Machine-säkerhetskopia eller en annan startskiva väljer du din andra Mac. Klicka sedan på Fortsätt.

Flyttassistent: Välj en överföringskälla

På din gamla Mac

Om en säkerhetskod visas kontrollerar du att det är samma kod som den som visas på din nya Mac. Klicka sedan på Fortsätt.

På din nya Mac

 1. Markera den information som ska överföras.

  I exemplet som visas här är Michael Cavanna ett användarkonto på macOS. Om kontot har samma namn som ett konto som redan finns på din nya Mac uppmanas du att antingen ändra det gamla kontots namn eller att ersätta kontot på din nya Mac. Om du byter namn kommer det gamla kontot att visas som en separat användare på din nya Mac med en separat hemmapp och inloggning. Om du ersätter namnet kommer det gamla kontot att ta bort och sedan ersätta kontot på din nya Mac, inklusive allt innehåll i hemmappen.
  Flyttassistent: Välj den information som ska överföras
 2. Klicka på Fortsätt för att starta överföringen. Stor överföring kan ta timmar att slutföra, så det är enklast att börja på kvällen och slutföra migreringen över natten.
 3. När Flyttassistent är klar stänger du Flyttassistent på båda datorerna och loggar sedan in på det migrerade kontot på din nya Mac för att se dess filer.

Läs mer om vad du ska göra innan du säljer, ger bort, eller byter in din gamla Mac om du inte ska behålla den.

Publiceringsdatum: