Så här flyttar du innehåll till en ny Mac-dator

Använd Flyttassistent för att kopiera alla dina dokument, program, användarkonton och inställningar till en ny Mac från en annan dator.

Flyttassistent kopierar alla dina filer till din nya Mac så att du inte behöver göra det manuellt.


Kontrollera mjukvara, inställningar och ström


Ansluta datorerna till varandra

 • Se till att datorerna är nära varandra och att wifi är aktiverat om båda datorerna använder macOS Sierra eller senare. Om en av datorerna använder OS X El Capitan eller tidigare ska du ansluta dem till samma nätverk via wifi eller Ethernet.
 • Du kan även ansluta dem med hårddiskläge och lämplig kabel eller adapter. Starta sedan din gamla Mac i hårddiskläge.
 • Du kan också ansluta din nya Mac till en Time Machine-säkerhetskopia av din gamla Mac.


Så här använder du Flyttassistent

På din nya Mac:

 1. Öppna Flyttassistent som finns i mappen Verktygsprogram i mappen Program.
 2. Klicka på Fortsätt.
 3. När du blir tillfrågad om hur du vill överföra informationen väljer du alternativet att överföra från en Mac, Time Machine-säkerhetskopia eller startskiva.
 4. Klicka på Fortsätt.

På din gamla Mac:
Om du startade din gamla Mac i hårddiskläge eller flyttar från en Time Machine-säkerhetskopia hoppar du över dessa fyra steg.

 1. Öppna Flyttassistent.
 2. Klicka på Fortsätt.
 3. När du blir tillfrågad om hur du vill överföra din information väljer du alternativet att överföra till en annan Mac.
 4. Klicka på Fortsätt. 

På din nya Mac:

 1. När du blir tillfrågad att välja en Mac, Time Machine-säkerhetskopia eller annan startskiva klickar du på motsvarande symbol.
 2. Klicka på Fortsätt. En säkerhetskod kan visas.

På din gamla Mac:
Om du startade din gamla Mac i hårddiskläge eller flyttar från en Time Machine-säkerhetskopia hoppar du över dessa två steg.

 1. Om en säkerhetskod visas kontrollerar du att det är samma kod som på din nya Mac.
 2. Klicka på Fortsätt.

På din nya Mac:

 1. Välj säkerhetskopian som du vill överföra information från.
 2. Klicka på Fortsätt.

Fortsätt på din nya Mac:

 1. Välj den information som du vill överföra från säkerhetskopian.
 2. Klicka på Fortsätt för att starta överföringen. Om du har mycket innehåll kan överföringen ta flera timmar att slutföra.


I exemplet ovan är John Appleseed ett macOS-användarkonto. Om du överför ett konto som har samma namn som ett konto på din nya Mac uppmanas du att byta namn på det gamla kontot eller ersätta kontot på den nya Mac-datorn. Om du byter namn kommer det gamla kontot visas som en separat användare på din nya Mac med en separat hemmapp och inloggning. Om du ersätter kommer det gamla kontot att skriva över kontot på din nya Mac, inklusive allt som finns i hemmappen.

När Flyttassistent är klar loggar du in på det överflyttade kontot på den nya Mac-datorn för att visa filerna. Läs om vad du ska göra innan du säljer, ger bort, eller byter in din gamla Mac-dator om du inte ska behålla din gamla Mac-dator.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: