Om din Mac startar med ett frågetecken

En mapp med ett blinkande frågetecken betyder att din startskiva inte längre är tillgänglig eller inte innehåller ett fungerande Mac-operativsystem.

Skärm som visar blinkande frågetecken


Om frågetecknet bara visas en stund innan din Mac startar normalt:

  1. Nollställ NVRAM.
  2. Se till att din önskade startskiva är vald i inställningarna för startskivan.

Prova med följande steg om frågetecknet fortsätter visas:

  1. Tryck och håll ned strömknappen på din Mac i upp till tio sekunder tills datorn stängs av.
  2. Starta din Mac och håll sedan omedelbart ned Kommando (⌘) och R för att starta från Återställning i macOS.
  3. I Återställning i macOS använder du Skivverktyg för att reparera startskivan.
  4. Om Skivverktyg inte hittade några fel eller åtgärdade alla fel installerar du om macOS.
  5. Kontakta Apple-supporten om du fortfarande behöver hjälp.
Publiceringsdatum: