Om ett blinkande frågetecken visas när du startar Mac-datorn

Om du ser ett blinkande frågetecken på Mac-datorns skärm vid starten betyder det att Mac-datorn inte kan hitta systemprogramvaran.

Om frågetecknet visas i endast några sekunder

Om Mac-datorn visar ett blinkande frågetecken ett litet tag men sedan fortsätter med startproceduren, kan du behöva välja startskivan på nytt i Systeminställningar.

 1. Välj Systeminställningar i Apple-menyn () och klicka sedan på Startskiva.
 2. Klicka på symbolen för den skiva du vanligtvis använder för att starta datorn. Den heter vanligen Macintosh HD.
 3. Stäng fönstret Systeminställningar.

Mac-datorn bör nu starta utan att visa det blinkande frågetecknet.

Om Mac-datorn inte startar

Om Mac-datorn startar och visar ett blinkande frågetecken men sedan inte fortsätter med startproceduren prövar du dessa steg.

 1. Slå av Mac-datorn genom att hålla strömbrytaren intryckt i några sekunder.
 2. Tryck en gång till på strömbrytaren så att datorn slås på. Tryck direkt ned Kommando- och R-tangenterna på tangentbordet för att starta Mac-datorn från macOS Återställning. Håll ned de båda tangenterna tills en Apple-logotyp eller jordglob visas. 
 3. Om du uppmanas till det väljer du ett wifi-nätverk så att datorn kan ansluta till internet som en del av startproceduren.
 4. När fönstret Verktygsprogram i macOS visas väljer du Startskiva från Apple-menyn.
 5. Välj startskivan och klicka sedan på Starta om.

Om du inte ser startskivan i fönstret Startskiva stänger du fönstret och försöker med nästa steg i denna artikel.

Om du inte ser startskivan

Om du inte ser startskivan i fönstret Startskiva använder du dessa steg för att se om startskivan behöver en katalogreparation.

 1. Öppna Skivverktyg från fönstret Verktygsprogram i macOS.
 2. I fönstret Skivverktyg väljer du startskivan (heter vanligen Macintosh HD) till vänster i fönstret.

 3. Klicka på fliken Skivkontroll.
 4. Klicka på knappen Reparera skiva om du vill verifiera och reparera eventuella problem med startskivan.
 5. När skivan är reparerad avslutar du Skivverktyg. 
 6. Välj Startskiva i Apple-menyn. Välj startskivan och klicka sedan på Starta om. Om du fortfarande inte ser startskivan prövar du att installera om macOS på startskivan.

Om du inte ser den inbyggda startskivan i fönstret Skivverktyg, eller om skivverktyget indikerar att det finns ett maskinvaruproblem, kan Mac-datorn behöva repareras. Boka en tid hos Apple Genius eller en Apple-auktoriserad servicepartner för mer hjälp.

Om Skivverktyg inte kan reparera startskivan

Om Skivverktyg hittar ett problem med startskivan som inte kan repareras kan du behöva omformatera den. Du bör säkerhetskopiera viktiga data på startskivan innan du raderar den. När du raderar startskivan raderas allt som lagrats på den, inklusive objekt i hemmappen som dokument och objekt på skrivbordet.

Om du inte har en nyligen gjord säkerhetskopia av dina personliga data som lagrats på startskivan använder du dessa steg för att försöka säkerhetskopiera dina data till en extern enhet:

 1. Anslut en extern USB-, Thunderbolt- eller FireWire-enhet till Mac-datorn. Enheten måste vara lika stor eller större än den nuvarande startskivan. Den behöver även vara en enhet du kan radera.
 2. Använd macOS Återställning för att radera den externa enheten och installera sedan macOS på den externa enheten. Kontrollera att du har valt den externa enheten som den du vill radera. Välj inte den inbyggda startskivan som vanligen heter Macintosh HD.
 3. När installationen är klar startar Mac-datorn automatiskt om från den externa enheten. När Inställningsassistenten visas väljer du alternativet att flytta dina data från en annan enhet. Välj den inbyggda startskivan som källan att flytta data från. 
 4. När flytten är klar slutför du stegen i inställningsassistenten. När skrivbordet visas bekräftar du att dina data finns på den externa enheten.

Nu när du har skapat en säkerhetskopia till en extern enhet följer du dessa steg:

 1. Använd macOS Återställning för att radera den inbyggda startskivan och installera om macOS. Välj den inbyggda startskivan som den du vill radera och inte den externa enheten. När installationen är slutförd startar Mac-datorn automatiskt om från den inbyggda startskivan.
 2. När du raderar startskivan och installerar om macOS startar Mac-datorn automatiskt om och inställningsassistenten visas. Välj alternativet att flytta dina data från en befintlig Time Machine-säkerhetskopia eller annan enhet i inställningsassistenten för att kopiera tillbaka personliga data till startskivan. Välj den externa enheten som källan att flytta data från.

Om du inte kan radera startskivan eller installera om macOS kan Mac-datorn behöva repareras. Boka en tid hos Apple Genius eller en Apple-auktoriserad servicepartner för mer hjälp.

Publiceringsdatum: