Om din Mac startar med ett frågetecken

En mapp med ett blinkande frågetecken betyder att din startskiva inte längre är tillgänglig eller inte innehåller ett fungerande Mac-operativsystem.

Skärm som visar blinkande frågetecken

 

  1. Tryck och håll ned strömbrytaren på Mac-datorn i tio sekunder tills datorn stängs av.
  2. Starta Mac-datorn och håll sedan omedelbart ned Kommando (⌘) och R för att starta från Återställning i macOS.
  3. I Återställning i macOS använder du Skivverktyg för att reparera startskivan.
  4. Använd en av dessa åtgärder om Skivverktyg inte hittade några fel eller reparerade alla fel:

Kontakta Apple-supporten om du fortfarande behöver hjälp.
  

Publiceringsdatum: