Så här flyttar du data till din nya Mac-dator i Mountain Lion och tidigare

Med Flyttassistent i OS X Lion eller Mountain Lion kan du överföra viktig information från en Mac-dator till en annan. Informationen som överförs kan vara användarkonton, program, dokument, nätverksinställningar och datorinställningar.

Den här artikeln har arkiverats och uppdateras inte längre av Apple.

Viktigt! Stegen i den här artikeln gäller för att flytta till OS X Lion eller Mountain Lion. Om du vill ha hjälp med att flytta för nyare versioner av OS X, kan du läsa Flytta över data till en ny Mac istället. Om du flyttar från en Windows-baserad PC till en Mac, använder du Windows Flyttassistent.

Flyttassistent och Inställningsassistent

Obs! Anvisningarna i den här artikeln gäller Flyttassistent, men de kan även tillämpas på flyttningar som utförs med Inställningsassistenten. Inställningsassistenten öppnas första gången du startar din nya Mac-dator. Du får hjälp med att ange information om ditt nätverk och att skapa ett användarkonto på datorn. Om du inte använder Inställningsassistenten för att överföra information när du först konfigurerar din nya Mac-dator kan du göra det senare med hjälp av Flyttassistent enligt beskrivningen i den här artikeln.

Innan du påbörjar migrationen

 • Om du använder en bärbar Mac-dator kontrollerar du att strömadaptern är ansluten och inkopplad.
 • Kontrollera att de senaste uppdateringarna är installerade på både käll- och måldatorn med hjälp av Programuppdatering.
 • På källdatorn (Mac) kontrollerar du att du har uppdaterat dina programvaror från tredje part innan du genomför flytten.
 • På källdatorn (Mac) öppnar du Systeminställningar, väljer Delning och kontrollerar att du har angett ett namn i fältet Datorns namn.
 • Om du vill använda Ethernet för flyttningen kan du ansluta de båda datorerna med en enda Ethernet-kabel. Du behöver med andra ord inte ansluta datorerna till någon hubb, switch eller router. Överflyttningen kan gå snabbare än om du använder en trådlös anslutning. För bästa resultat bör du ansluta käll- och måldatorn till varandra innan du inleder flytten.
 • Om du väljer att göra en trådlös överflyttning ser du till att du använder den bästa tillgängliga trådlösa anslutningen. Leta reda på platsen med den bästa signalen med hjälp av mätaren för signalstyrka överst till höger på skärmen innan du startar överflyttningen. Det kan också vara bra att eliminera eventuella källor till störningar.

När flytten är klar

Välja en anslutningsmetod

Det finns flera sätt att överföra information från en dator till en annan med Flyttassistent. Välj en metod för mer information om att överföra data:

Flytta via FireWire eller Thunderbolt

Obs! Om du flyttar från Mac OS X 10.4 till OS X Lion läser du i avsnittet Mer information nedan. Det går inte att flytta från OS X Tiger 10.4 eller tidigare till OS X Mountain Lion 10.8 eller senare med Flyttassistent. Läs i avsnittet Mer information nedan om du vill veta mer.

 1. Se till att båda datorerna är anslutna via FireWire eller Thunderbolt innan du startar. Om du ansluter kablarna efter att Flyttassistent redan har startats kan det hända att källdatorn inte upptäcks ordentligt.
 2. Starta om källdatorn (den ursprungliga Mac-datorn) medan du håller ned tangenten T.
 3. Öppna Flyttassistent (som finns i /Program/Verktygsprogram/) på måldatorn och klicka därefter på Fortsätt.
 4. När måldatorn ber dig ange flyttmetoden ska du välja alternativet Från annan Mac, PC, Time Machine-säkerhetskopia eller annan skiva, och därefter klicka på Fortsätt.
 5. Ange ditt administratörslösenord när du uppmanas att göra det och klicka därefter på OK.
 6. Markera alternativet Från en Time Machine-säkerhetskopia eller annan skiva.
 7. Markera det system som du vill flytta.
 8. Måldatorn ber dig att välja de objekt som ska flyttas.
 9. Du kan anpassa ditt val genom att klicka och expandera visningstrianglarna.
 10. När du klickar på Fortsätt påbörjar Flyttassistent överföringen av filerna till den nya Mac-datorn. Tiden flytten tar att fullföljas beror på mängden data som överförs.

Obs! När du vill visa dokument som flyttades väljer du Logga ut från Apple-menyn () och loggar därefter in som den flyttade användaren. De flyttade dokumenten finns i den flyttade användarens hemmapp.

Trådlös flytt (Wi-Fi) eller Ethernet-flytt

 1. Kontrollera att både den tidigare Mac-datorn och den nya Mac-datorn är anslutna till samma nätverk, antingen trådlöst eller via Ethernet. (Du kan koppla samman de båda Mac-datorerna med en Ethernet-kabel om båda kan hantera Ethernet. MacBook Air kan hantera Ethernet med hjälp av Apple USB Ethernet-adaptern.)
 2. Om Flyttassistent inte är öppnat på måldatorn (den nya) ska du öppna Flyttassistent (finns i /Program/Verktygsprogram/) och klicka på Fortsätt.
 3. På måldatorn väljer du Från en annan Mac, PC, Time Machine-säkerhetskopia eller annan skiva 
 4. Ange ditt administratörslösenord när du uppmanas att göra det och klicka därefter på OK.

 5. När du uppmanas att ange flyttmetod i måldatorn väljer du alternativet Från en annan Mac eller PC och klickar därefter på Fortsätt.

 6. Det visas en skärm som talar om att sökning efter andra datorer pågår.

 7. Öppna Flyttassistent (finns i /Program/Verktygsprogram/) på källdatorn, välj Till en annan Mac och välj Fortsätt.
 8. Ange ditt administratörslösenord när du uppmanas att göra det och klicka därefter på OK.
 9. På måldatorn avslutar du alla andra program och därefter klickar du på Fortsätt för att starta flyttalternativen.
 10. En lösenkod bör visas på måldatorn på skärmen Anslut dina datorer som visas nedan.
 11. På källdatorn kontrollerar du att lösenorden stämmer och klickar på Fortsätt.
 12. På måldatorn avslutar du alla andra program och därefter klickar du på Fortsätt för att starta flyttalternativen.
 13. Måldatorn uppmanar dig att välja de objekt som du vill flytta.
 14. Du kan anpassa ditt val genom att klicka och expandera visningstrianglarna.
 15. När du klickar på Fortsätt påbörjar Flyttassistent överföringen av filerna till måldatorn. Hur lång tid flytten tar beror på mängden data som överförs och nätverkshastigheten.

Obs! När du vill visa dokument som flyttades väljer du Logga ut från Apple-menyn () och loggar därefter in som den flyttade användaren. De flyttade dokumenten finns i den flyttade användarens hemmapp.

Time Machine- eller annan diskflytt

 1. Om Flyttassistent inte är igång på måldatorn öppnar du Flyttassistent (finns i /Program/Verktygsprogram/), markerar Från annan Mac, PC, Time Machine-säkerhetskopia eller annan skiva och klickar på Fortsätt.
 2. Vid behov ansluter du den externa hårddisken.
 3. Ange ditt administratörslösenord när du uppmanas att göra det och klicka därefter på OK.

 4.  När du uppmanas att ange flyttmetod i måldatorn väljer du alternativet Från Time Machine-säkerhetskopia eller annan disk och klickar därefter på Fortsätt.
 5. Välj hårddisk, Time Machine-säkerhetskopia eller Time Capsule. Om du väljer Time Capsule kommer du att uppmanas ange lösenordet för Time Capsule. Efter att du angivit lösenordet väljer du Time Machine-säkerhetskopian.
 6. Avsluta alla andra program på källdatorn och klicka därefter på Fortsätt för att starta flyttalternativen.
 7. Källdatorn ber dig att välja de objekt som ska flyttas.
 8. Du kan anpassa ditt val genom att klicka på och öppna visningstrianglarna.
 9. När du klickar på Fortsätt påbörjar Flyttassistent överföringen av filerna till måldatorn. Hur lång tid flytten tar beror på mängden data som överförs och nätverkshastigheten.

Obs! När du vill visa dokument som flyttades väljer du Logga ut från Apple-menyn () och loggar därefter in som den flyttade användaren. De flyttade dokumenten finns i den flyttade användarens hemmapp.

Läs mer

   

Flytt från Mac OS X 10.4 Tiger till OS X Lion

Flyttning från datorer med Mac OS X 10.4 till OS X Lion via Wi-Fi eller kabelnätverk stöds inte. Om båda Mac-datorerna har en FireWire-port kan du dock använda hårddiskläge för att överföra data:

 1. Kontrollera att båda Mac-datorerna har en FireWire-port. Observera att olika Mac-modeller kan ha olika FireWire-anslutningar vilket kan kräva en specifik kabel som FireWire 400 till FireWire 800.
 2. Starta om den Mac som du vill överföra data från och håll ned tangenten T omedelbart.
 3. Vänta tills FireWire-logotypen visas på skärmen.  Om den inte visas startar du om och försöker igen.
 4. Anslut båda Mac-datorerna via FireWire-kabeln.
 5. Öppna programmet Flyttassistent på den Mac som du vill överföra data till.
 6. Markera alternativet Från en annan Mac, PC, Time Machine-säkerhetskopia eller annan skiva och klicka på Fortsätt.
 7. Markera alternativet Från en Time Machine-säkerhetskopia eller annan skiva och klicka på Fortsätt.
 8. Markera den andra Mac-volymen, exempelvis ”Macintosh HD”, i listan och klicka på Fortsätt

Så här flyttar du Mac OS X Tiger 10.4 till OS X Mountain Lion 10.8 eller senare

Det är inte möjligt att flytta från OS X Tiger 10.4 till OS X Mountain Lion 10.8 eller senare med Flyttassistent. Du kan upprätta en vanlig fildelningsanslutning och kopiera dina filer manuellt när du vill uppgradera från OS X Tiger eller senare till OS X Mountain Lion. Vi rekommenderar att du överför följande mappar från Hemmamappen på den gamla datorn till den nya datorn:

 • Dokument
 • Musik
 • Filmer
 • Bilder
 • Skrivbord

Kopiera de här mapparna och andra mappar som du vill överföra till samma platser på den nya datorn. Om du vill ha mer information om fildelning i OS X kan du läsa Grundläggande om Mac: Fildelning. Obs! Om du kopierar datafiler från användarbiblioteksmappen till den nya datorn kan det hända att resultatet inte blir som du väntat dig.

Om du får problem med att flytta via en Ethernet- eller Wi-Fi-anslutning

Prova att flytta med hjälp av Internetdelning från källdatorn.

 1. Konfigurera en hemanslutning från källdatorn.
 2. Välj Systeminställningar från Apple-menyn () och därefter Delning från menyn Innehåll.
 3. Välj Internetdelning.
 4. Välj en nätverkstjänst från menyn Dela anslutning via. Välj inte Wi-Fi i det här skedet.
  Obs! Du kan exempelvis använda inbyggd FireWire eller Thunderbolt.  Du behöver inte vara ansluten till internet för att överföra data.
 5. Välj Wi-Fi för att dela internetanslutningen från listan Till datorer som använder.
 6. Klicka på Wi-Fi-alternativ och tilldela nätverket ett namn och ett lösenord.
 7. På måldatorn ansluter du till Wi-Fi-nätverket som du skapade.

Läs om vad du gör om ett flyttat program inte öppnas eller inte fungerar som det ska.

Om källdatorn har FileVault aktiverat bör du återaktivera FileVault på måldatorn efter flytten.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: Thu Apr 06 20:08:29 GMT 2017