Om AirPlay eller skärmdubblering inte fungerar på din enhet

Läs om vad du ska göra om du inte kan streama innehåll med AirPlay, dubblera din bildskärm från din iOS-enhet eller Mac-dator till en Apple TV eller smart-tv eller har ett annat problem med AirPlay.

Se till att dina enheter är påslagna och i närheten


Kontrollera att dina AirPlay-kompatibla enheter är påslagna. Om din Apple TV är i viloläge och använder Ethernet väcker du Apple TV med fjärrkontrollen.

Kontrollera att din AirPlay-kompatibla enhet är i närheten av enheten som du försöker strömma från. Om du inte kan ansluta till en AirPlay-enhet provar du att flytta dig närmare och försöker igen.

Strömma ljud till flera högtalare med AirPlay 2 genom att kontrollera att dina högtalare är kompatibla med AirPlay 2.

 


Starta om enheterna


Starta om enheterna som du vill använda med AirPlay eller skärmdubblering. Läs om hur du startar om:

 


Leta efter uppdateringar


Se till att alla dina enheter är kompatibla med AirPlay och uppdatera till den senaste versionen av mjukvaran. Läs om hur du kontrollerar om det finns uppdateringar på:

 


Anslut alla enheter till samma Wi-Fi-nätverk

 

  • iPhone, iPad och iPod touch: Gå till Inställningar > Wi-Fi. Se även till att Bluetooth är aktiverat.
  • Apple TV: Gå till inställningar > Nätverk. Om Apple TV använder Ethernet kontrollerar du att kabeln är ansluten till routern som du använder för wifi.
  • Mac: Klicka på  i menyfältet.
  • HomePod: *HomePod använder samma wifi-nätverk som iOS-enheten den ställdes in med. Om din iOS-enhet befinner sig inom räckhåll från HomePod och är ansluten till ett annat wifi-nätverk visar HomePod meddelandet ”Wifi-nätverk” i appen Hem. Om du vill ansluta HomePod till samma wifi-nätverk som din iOS-enhet öppnar du appen Hem, trycker och håller ned HomePod, trycker på Inställningar och sedan på Flytta HomePod till [wifi-nätverk] längst upp på skärmen.
  • AirPlay-kompatibla högtalare och smarta tv-apparater från tredje part: Gå till tillverkarens webbplats för att se hur du ansluter dem till ditt wifi-nätverk.

 


Kontrollera dina AirPlay-inställningar


Om du inte kan använda AirPlay till en Apple TV eller HomePod* kontrollerar du AirPlay-inställningarna för den enheten.

Om du använder en Mac eller pc kan du inte använda AirPlay via HomePod* om du har valt Bara personer som delar det här hemmet.

 

 


 

Behöver du mer hjälp?

Om du har ett annat problem med AirPlay kan du läsa om vad du kan göra.

Om din musik oväntat stoppas

Om musiken oväntat slutar spelas upp använder du din enhet eller Siri för att börja spela upp musik igen. I vissa situationer kan appen Hem använda din HomePod*, Apple TV eller en AirPlay-kompatibel högtalare som huvudkälla för ljudströmning av musik (även om din HomePod* eller Apple TV inte spelar musik just nu). Om du använder Siri på den enheten eller utför en annan uppgift kan uppspelningen stoppas någon annanstans. Du kan även använda en iOS-enhet eller dator med iTunes som ljudkälla för att manuellt strömma musik istället.

     

Om du får bild men inget ljud

Om du inte hör ljud när du strömmar video från din iOS-enhet eller Mac till din Apple TV kontrollerar du att ljudet är uppskruvat, och inte tystat, på både din iOS-enhet och tv eller mottagare. 

Om du strömmar video från en iPhone eller iPad kontrollerar du reglaget Ringsignal/Ljud av. Om det är inställt på tyst läge visas ett orangefärgat streck. Växla reglaget så att ringsignalen slås på.

Om strömningen av innehållet avbryts eller om det blir fördröjningar i nätverket

Prova följande om wifi-signalen är svag eller om det finns störningar från en enhet i närheten, till exempel en mikrovågsugn eller babymonitor:

AirPlay-anslutningen kan avbrytas när du låser enheten, försätter den i vila eller växlar till en annan app. 

Om du fortfarande inte kan använda AirPlay efter dessa steg kontaktar du Apple-supporten.

*HomePod är inte tillgängligt i alla länder och regioner.

Publiceringsdatum: