Begränsningar för stavningskontroll och sökning efter definitioner på iOS-enheter

Med iOS 8.1.3 införs alternativ för konfigurationsprofiler som du kan använda till att begränsa tillgången till funktioner för stavning och sökning efter definitioner på administrerade enheter.

Du kan använda nyckelvärden för att begränsa tillgången till följande funktioner på administrerade enheter:

  • sökning efter definitioner av markerade ord
  • stavningskontroll och autokorrigering medan användaren skriver
  • förutseende tangentbord

Dessa nycklar definieras som en del av nyttolasten för begränsningsprofilen och dokumenteras i Configuration Profile Key Reference (referens för konfiguration av profilnycklar).

Nyckel Typ Värde
allowDefinitionLookup Boolesk Endast administrerad
Om inställningen är ”false” (falskt) avaktiveras sökningen efter definitioner
Förvald inställning är ”true” (sant)
allowSpellCheck Boolesk Endast administrerad
Om inställningen är ”false” (falskt) avaktiveras tangentbordets stavningskontroll
Förvald inställning är ”true” (sant)
allowAutoCorrection Boolesk Endast administrerad
Om inställningen är ”false” (falskt) avaktiveras autokorrigering
Förvald inställning är ”true” (sant)
allowPredictiveKeyboard Boolesk Endast administrerad
Om inställningen är ”false” (falskt) avaktiveras förutseende tangentbord
Förvald inställning är ”true” (sant)

Mer information om att använda konfigurationsprofiler finns i referensen för iOS-driftsättning.

Obs! Dessa alternativ visas inte i Apple Configurator eller Profilhanteraren. Om du använder en MDM-lösning från en tredje part, kontaktar du MDM-leverantören för mer information om användningen av dessa alternativ.

Installera en anpassad profil

Även om dessa begränsningar inte finns med för närvarande i Apple Configurator eller Profilhanteraren, kan du skapa och installera en profil på en administrerad enhet med hjälp av Apple Configurator. I vissa MDM-lösningar från tredje part kan du även styra dessa inställningar direkt eller importera en anpassad profil som den som beskrivs nedan. Kontakta din leverantör för mer information om användningen av dessa alternativ.

Exempelprofil

Du kan skapa en anpassad profil med ett program för textredigering, till exempel Textredigerare.

I det här exemplet är alla fyra alternativ avaktiverade och profilen är borttagbar. Om du vill lämna ett eller flera alternativ aktiverade ändrar du texten från <false/> till <true/> efter lämplig nyckel innan du sparar dokumentet.

Om du vill hindra andra användare från att ta bort profilen kan du ändra texten från <false/> till <true/> efter nyckeln PayloadRemovalDisallowed.

  1. Kopiera texten nedan som börjar med <?xml och slutar med </plist>
  2. Öppna ett nytt dokument i Textredigeraren.
  3. Välj Format > Gör om till ren textfil.
  4. Klistra in texten i det tomma Textredigerar-fönstret.
  5. Spara dokumentet som ”Disable Lookup and Spelling features.mobileconfig”
  6. Bekräfta vid uppmaning att du vill använda filtillägget ”.mobileconfig”

När du har importerat konfigurationsprofilen till Apple Configurator kan du installera den på en administrerad enhet. Om du använder en MDM-lösning från en tredje part, kontaktar du MDM-leverantören för instruktioner om hur du importerar och installerar profilen.

Exempel

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
   <dict>
       <key>PayloadContent</key>
       <array>
           <dict>
               <key>PayloadDescription</key>
               <string>Configures restrictions</string>
               <key>PayloadDisplayName</key>
               <string>Restrictions</string>
               <key>PayloadIdentifier</key>
               <string>mdm.example.com.98D87CE5-6F05-4B65-8CAB-6062807AA17D.com.apple.applicationaccess.4B4C1A25-AD68-44FF-93B3-904F5269705C</string>
               <key>PayloadType</key>
               <string>com.apple.applicationaccess</string>
               <key>PayloadUUID</key>
               <string>E4BAF61C-FE19-4777-8494-432357829A03</string>
               <key>PayloadVersion</key>
               <integer>1</integer>
               <key>allowSpellCheck</key>
               <false/>
               <key>allowDefinitionLookup</key>
               <false/>
               <key>allowAutoCorrection</key>
               <false/>
               <key>allowPredictiveKeyboard</key>
               <false/>
           </dict>
       </array>
       <key>PayloadDisplayName</key>
       <string>Disable Lookup and Spelling Features</string>
       <key>PayloadIdentifier</key>
       <string>mdm.example.com.98D87CE5-6F05-4B65-8CAB-6062807AA17D</string>
       <key>PayloadRemovalDisallowed</key>
       <false/>
       <key>PayloadType</key>
       <string>Configuration</string>
       <key>PayloadUUID</key>
       <string>0CB19A15-A94A-433E-B897-099150FF55BE</string>
       <key>PayloadVersion</key>
       <integer>1</integer>
   </dict>
</plist>

Det här dokumentet kommer att uppdateras efterhand som ytterligare information blir tillgänglig.

Publiceringsdatum: