Om du inte kan ta emot textmeddelanden från en iPhone

Du kanske inte kan ta emot SMS eller textmeddelanden som någon skickar till dig från en iPhone eftersom de fortfarande skickas som iMessage-meddelanden.

Detta kan hända om du använde iMessage på din iPhone och sedan flyttade över SIM-kortet eller telefonnumret till en telefon från annan tillverkare än Apple (exempelvis Android, Windows eller BlackBerry). Om du inte stänger av eller avaktiverar iMessage innan du byter till en telefon från en annan tillverkare än Apple fortsätter andra iOS-enheter att försöka skicka textmeddelanden till ditt telefonnummer via iMessage.

Läs vad du gör om du inte får SMS eller textmeddelanden från någon med en iPhone, eller om du inte kan skicka SMS eller textmeddelanden till någon som brukade ha en iPhone kan du lära dig vad du ska göra. 

Om du har kvar din iPhone

  1. Sätt tillbaka SIM-kortet som du flyttade till den nya telefonen i din iPhone.
  2. Kontrollera att telefonen är ansluten till ett mobildatanät (exempelvis 3G eller LTE).
  3. Tryck på Inställningar > Meddelanden och stäng av iMessage.
  4. Tryck på Inställningar > FaceTime och stäng av FaceTime.

Om du inte har kvar din iPhone eller inte kan stänga av iMessage

Använd webbsidan för avregistrering av iMessage. Läs mer om att avregistrera iMessage.

Läs mer

Telefonnumret avregistreras inte i iMessage om du:

  • skickar ett textmeddelande med innehållet STOP till 48369
  • återställer nätverksinställningarna
  • ändrar ditt lösenord för Apple-ID.

FaceTime är inte tillgängligt i alla länder och regioner.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: