Om Bilder inte öppnar ett bibliotek som du redan har migrerat

Bilder visar ett meddelande om du försöker öppna ett iPhoto- eller Aperture-bibliotek som du redan har migrerat. 

Om du försöker öppna ett iPhoto- eller Aperture-bibliotek efter att du konverterat det till ett Bilder-bibliotek, visas ett meddelande om att Bilder inte kan öppna det migrerade biblioteket.

Klicka på Öppna Bilder för att visa biblioteket i programmet Bilder. Eller så kan du öppna det ursprungliga biblioteket i iPhoto 9.6.1 eller Aperture 3.6.

Publiceringsdatum: