Om Bilder inte kan skapa, uppgradera eller öppna ditt bibliotek på grund av problem med filsystemet

När du migrerar ett bildbibliotek från iPhoto eller Aperture till Bilder kan ett felmeddelande visas om att biblioteket finns på en diskvolym som inte stöds, att det inte kunde öppnas eller att biblioteket inte kunde skapas. Åtgärda problemet genom att följa dessa steg.

Den här artikeln har arkiverats och uppdateras inte längre av Apple.

Följande felmeddelanden kan visas när du migrerar ett befintligt bildbibliotek till Bilder:

  • ”Bilder kunde inte uppgradera ditt bibliotek eftersom det ligger på en diskvolym som inte stöds”
  • ”Biblioteket kunde inte öppnas”
  • ”Biblioteket kunde inte skapas”

Dessa fel inträffar när biblioteket finns på en volym eller disk som Bilder inte kan skriva till. Volymen kan vara en CD eller DVD, en skivavbild i skrivskyddat läge, en disk du inte kan skriva till som ägs av en annan användare eller en disk med ett filsystem som Bilder inte kan skriva till, till exempel NTFS.

Följ de här stegen för att flytta ditt bildbibliotek till en annan plats:

  1. Avsluta Bilder.
  2. Kopiera ditt Aperture- eller iPhoto-bibliotek till en volym som din Mac kan skriva till, till exempel till din Mac eller en extern hårddisk. Standardplatsen för bildbibliotek på din Mac är mappen Bilder i hemmappen.
  3. Öppna Bilder och flytta bildbiblioteket från dess nya plats.
Publiceringsdatum: