Om säkerhetsinnehållet i iOS 8.1.3

I den här artikeln finns information om säkerhetsinnehållet i iOS 8.1.3

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. Mer information om Apples produktsäkerhet finns på webbplatsen Apple produktsäkerhet.

Mer information om Apples PGP-nyckel för produktsäkerhet finns i Så här använder du en PGP-nyckel från Apple Product Security.

Om möjligt används CVE-ID:n som referenser till ytterligare information om säkerhetsproblem.

Mer information om andra säkerhetsuppdateringar finns på Säkerhetsuppdateringar från Apple.

iOS 8.1.3

 • AppleFileConduit

  Tillgänglig för: iPhone 4s och senare, iPod touch (5:e generationen) och senare, iPad 2 och senare

  Effekt: Ett skadligt AFC-kommando kan ge åtkomst till skyddade delar av filsystemet

  Beskrivning: En sårbarhet förekom i funktionen för symbolisk länk i AFC. Problemet åtgärdades genom utökade sökvägskontroller.

  CVE-ID

  CVE-2014-4480 : TaiG Jailbreak Team

 • CoreGraphics

  Tillgänglig för: iPhone 4s och senare, iPod touch (5:e generationen) och senare, iPad 2 och senare

  Effekt: Öppning av en skadlig PDF-fil kan leda till att program avslutas oväntat eller att opålitlig kod körs

  Beskrivning: Ett heltalsspill förekom vid hantering av PDF-filer. Problemet åtgärdades genom förbättrad gränskontroll.

  CVE-ID

  CVE-2014-4481 : Felipe Andres Manzano på Binamuse VRT via iSIGHT Partners GVP Program

 • dyld

  Tillgänglig för: iPhone 4s och senare, iPod touch (5:e generationen) och senare, iPad 2 och senare

  Effekt: En lokal användare kan köra osignerad kod

  Beskrivning: Det förekom ett statushanteringsproblem vid hanteringen av körbara Mach-O-filer med överlappande segment. Problemet åtgärdades genom förbättrad validering av segmentstorlek.

  CVE-ID

  CVE-2014-4455 : TaiG Jailbreak Team

 • FontParser

  Tillgänglig för: iPhone 4s och senare, iPod touch (5:e generationen) och senare, iPad 2 och senare

  Effekt: Öppning av en skadlig PDF-fil kan leda till att program avslutas oväntat eller att opålitlig kod körs

  Beskrivning: Ett buffertspill förekom vid hanteringen av typsnittsfiler. Problemet åtgärdades genom förbättrad gränskontroll.

  CVE-ID

  CVE-2014-4483 : Apple

 • FontParser

  Tillgänglig för: iPhone 4s och senare, iPod touch (5:e generationen) och senare, iPad 2 och senare

  Effekt: Bearbetning av en skadlig .dfont-fil kan leda till att program avslutas oväntat eller att opålitlig kod körs

  Beskrivning: Ett minnesfel förekom när .dfont-filer hanterades. Problemet åtgärdades genom förbättrad gränskontroll.

  CVE-ID

  CVE-2014-4484 : Gaurav Baruah i samarbete med HP:s Zero Day Initiative

 • Grund

  Tillgänglig för: iPhone 4s och senare, iPod touch (5:e generationen) och senare, iPad 2 och senare

  Effekt: Visning av en skadlig XML-fil kan leda till att program avslutas oväntat eller att opålitlig kod körs

  Beskrivning: Ett buffertspill förekom i XML-tolkaren. Problemet åtgärdades genom förbättrad gränskontroll.

  CVE-ID

  CVE-2014-4485 : Apple

 • IOAcceleratorFamily

  Tillgänglig för: iPhone 4s och senare, iPod touch (5:e generationen) och senare, iPad 2 och senare

  Effekt: Ett skadligt program kan köra opålitlig kod med systembehörighet

  Beskrivning: En nollpekarreferens förekom vid hantering av resurslistor i IOAcceleratorFamily. Problemet åtgärdades genom att ta bort onödig kod.

  CVE-ID

  CVE-2014-4486 : Ian Beer på Google Project Zero

 • IOHIDFamily

  Tillgänglig för: iPhone 4s och senare, iPod touch (5:e generationen) och senare, iPad 2 och senare

  Effekt: Ett skadligt program kan köra opålitlig kod med systembehörighet

  Beskrivning: Ett buffertspill förekom i IOHIDFamily. Problemet åtgärdades genom förbättrad storleksvalidering.

  CVE-ID

  CVE-2014-4487 : TaiG Jailbreak Team

 • IOHIDFamily

  Tillgänglig för: iPhone 4s och senare, iPod touch (5:e generationen) och senare, iPad 2 och senare

  Effekt: Ett skadligt program kan köra opålitlig kod med systembehörighet

  Beskrivning: Ett valideringsproblem förekom vid hantering av resurskö-metadata i IOHIDFamily. Problemet åtgärdades genom förbättrad validering av metadata.

  CVE-ID

  CVE-2014-4488 : Apple

 • IOHIDFamily

  Tillgänglig för: iPhone 4s och senare, iPod touch (5:e generationen) och senare, iPad 2 och senare

  Effekt: Ett skadligt program kan köra opålitlig kod med systembehörighet

  Beskrivning: En nollpekarreferens förekom vid hantering av händelseköer i IOHIDFamily. Problemet åtgärdades genom förbättrad validering.

  CVE-ID

  CVE-2014-4489 : @beist

 • iTunes Store

  Tillgänglig för: iPhone 4s och senare, iPod touch (5:e generationen) och senare, iPad 2 och senare

  Effekt: En webbplats kan kringgå begränsningar i sandlådan med hjälp av iTunes Store

  Beskrivning: Ett problem med hanteringen av omdirigerade URL:er från Safari till iTunes Store gjorde att skadliga webbplatser kunde kringgå Safaris begränsningar i sandlådan. Problemet åtgärdades genom förbättrad filtrering av URL:er som öppnas i iTunes Store.

  CVE-ID

  CVE-2014-8840 : lokihardt@ASRT i samarbete med HP:s Zero Day Initiative

 • Kerberos

  Tillgänglig för: iPhone 4s och senare, iPod touch (5:e generationen) och senare, iPad 2 och senare

  Effekt: Ett skadligt program kan köra opålitlig kod med systembehörighet

  Beskrivning: Kerberos libgssapi-biblioteket returnerade en kontexttoken med en nullpekare. Problemet åtgärdades genom förbättrad statushantering.

  CVE-ID

  CVE-2014-5352

 • Kärna

  Tillgänglig för: iPhone 4s och senare, iPod touch (5:e generationen) och senare, iPad 2 och senare

  Effekt: Skadliga eller modifierade iOS-appar kan bestämma adresser i kärnan

  Beskrivning: Ett problem med avslöjande av information förekom vid hanteringen av API:er relaterade till kärntillägg. Svar innehållande en OSBundleMachOHeaders-nyckel kan ha omfattat kärnadresser, som kan bidra till att kringgå ASLR-skydd (address space layout randomization). Problemet åtgärdades genom att adresserna togs bort innan de returnerades.

  CVE-ID

  CVE-2014-4491 : @PanguTeam, Stefan Esser

 • Kärna

  Tillgänglig för: iPhone 4s och senare, iPod touch (5:e generationen) och senare, iPad 2 och senare

  Effekt: Ett skadligt program kan köra opålitlig kod med systembehörighet

  Beskrivning: Ett problem förekom i det delade delsystemet för kärnminne, vilket tillät en fjärrangripare att skriva till ett minne som var avsett att vara skrivskyddat. Problemet åtgärdades genom striktare behörighetskontroll för delade minnen.

  CVE-ID

  CVE-2014-4495 : Ian Beer på Google Project Zero

 • Kärna

  Tillgänglig för: iPhone 4s och senare, iPod touch (5:e generationen) och senare, iPad 2 och senare

  Effekt: Skadliga eller modifierade iOS-appar kan bestämma adresser i kärnan

  Beskrivning: Kärngränssnittet mach_port_kobject läckte kärnadresser och heap permutation-värden, vilket kan bidra till att kringgå ASLR-skydd (address space layout randomization). Problemet åtgärdades genom att inaktivera mach_port_kobject-gränssnittet i produktionskonfigurationer.

  CVE-ID

  CVE-2014-4496 : TaiG Jailbreak Team

 • libnetcore

  Tillgänglig för: iPhone 4s och senare, iPod touch (5:e generationen) och senare, iPad 2 och senare

  Effekt: Ett skadligt sandlådeprogram kan utsätta networkd daemon för risk

  Beskrivning: Det förekom flera typer av sammanblandningsproblem vid hantering av interprocesskommunikationen i networkd. Genom att skicka ett skadligt meddelande till networkd kan det ha varit möjligt att köra opålitlig kod som networkd-process. Problemet åtgärdades genom utökad typkontroll.

  CVE-ID

  CVE-2014-4492 : Ian Beer på Google Project Zero

 • MobileInstallation

  Tillgänglig för: iPhone 4s och senare, iPod touch (5:e generationen) och senare, iPad 2 och senare

  Effekt: En skadlig företagssignerad app kan lyckas ta kontroll över den lokala behållaren för appar som redan finns på en enhet

  Beskrivning: En sårbarhet förekom i appens installationsprocess. Problemet åtgärdades genom att förhindra företagsappar från att skriva över befintliga appar i specifika situationer.

  CVE-ID

  CVE-2014-4493 : Hui Xue och Tao Wei of FireEye, Inc.

 • Hemskärm

  Tillgänglig för: iPhone 4s och senare, iPod touch (5:e generationen) och senare, iPad 2 och senare

  Effekt: Företagssignerade appar kan startas utan att användaren behöver ange att de är betrodda

  Beskrivning: Ett problem förekom vid fastställandet av när en företagsapp ska anges som betrodd första gången den öppnas. Problemet åtgärdades genom förbättrad validering av kodsignatur.

  CVE-ID

  CVE-2014-4494 : Song Jin, Hui Xue och Tao Wei of FireEye, Inc.

 • WebKit

  Tillgänglig för: iPhone 4s och senare, iPod touch (5:e generationen) och senare, iPad 2 och senare

  Effekt: Besök på en webbplats som innehåller skadligt innehåll kan leda till UI-förfalskning

  Beskrivning: Ett problem med UI-förfalskning förekom vid hantering av rullningslistens gränser. Problemet åtgärdades genom förbättrad gränskontroll.

  CVE-ID

  CVE-2014-4467 : Jordan Milne

 • WebKit

  Tillgänglig för: iPhone 4s och senare, iPod touch (5:e generationen) och senare, iPad 2 och senare

  Effekt: Formatmallar läses in med olika källor, vilket kan tillåta exfiltrering av data

  Beskrivning: En SVG-fil som läses in i ett img-element kan läsa in en CSS-fil med annan källa. Problemet åtgärdades genom förbättrad blockering av externa CSS-referenser i SVG-filer.

  CVE-ID

  CVE-2014-4465 : Rennie deGraaf på iSEC Partners

 • WebKit

  Tillgänglig för: iPhone 4s och senare, iPod touch (5:e generationen) och senare, iPad 2 och senare

  Effekt: Om du besöker en webbplats med skadligt innehåll kan program avslutas oväntat eller godtycklig kod köras

  Beskrivning: Flera minnesfel förekom i WebKit. Dessa problem åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

  CVE-ID

  CVE-2014-3192 : cloudfuzzer

  CVE-2014-4459

  CVE-2014-4466 : Apple

  CVE-2014-4468 : Apple

  CVE-2014-4469 : Apple

  CVE-2014-4470 : Apple

  CVE-2014-4471 : Apple

  CVE-2014-4472 : Apple

  CVE-2014-4473 : Apple

  CVE-2014-4474 : Apple

  CVE-2014-4475 : Apple

  CVE-2014-4476 : Apple

  CVE-2014-4477 : lokihardt@ASRT i samarbete med HP:s Zero Day Initiative

  CVE-2014-4479 : Apple

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: