Om säkerhetsinnehållet i OS X Server 4.1

Läs om säkerhetsinnehållet i OS X Server 4.1

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. Läs mer om Apples produktsäkerhet på webbplatsen Apple produktsäkerhet.

Mer information om Apples PGP-nyckel för produktsäkerhet finns i artikeln Så här använder du en PGP-nyckel från Apple Product Security.

Om möjligt används CVE-ID:n som referenser till ytterligare information om säkerhetsproblem.

Läs mer om andra säkerhetsuppdateringar i artikeln Säkerhetsuppdateringar från Apple.

OS X Server 4.1

 • Dovecot

  Tillgänglig för: OS X Yosemite 10.10 eller senare

  Problem: En angripare kan avkryptera data som skyddas av SSL

  Beskrivning: Det förekommer kända attacker mot konfidentialiteten för SSL 3.0 när en chiffersvit använder ett blockchiffer i CBC-läge. En angripare kan tvinga fram användning av SSL 3.0, trots att servern har stöd för en bättre TLS-version, genom att blockera anslutningsförsök med TLS 1.0 och senare. Problemet åtgärdades genom att stöd för SSL 3.0 i Dovecot inaktiverades.

  CVE-ID

  CVE-2014-3566

 • Brandvägg

  Tillgänglig för: OS X Yosemite 10.10 eller senare

  Effekt: Anpassade regler för brandväggen tillämpas kanske inte

  Beskrivning: Det hänvisades till en felaktig sökväg i konfigurationsfilerna för brandväggen. Problemet åtgärdades genom att korrigera sökvägen till den korrekta konfigurationsfilen.

  CVE-ID

  CVE-2015-1150: Phil Schumm på Research Computing Group, University of Chicago

 • Postfix

  Tillgänglig för: OS X Yosemite 10.10 eller senare

  Problem: En angripare kan avkryptera data som skyddas av SSL

  Beskrivning: Det förekommer kända attacker mot konfidentialiteten för SSL 3.0 när en chiffersvit använder ett blockchiffer i CBC-läge. En angripare kan tvinga fram användning av SSL 3.0, trots att servern har stöd för en bättre TLS-version, genom att blockera anslutningsförsök med TLS 1.0 och senare. Problemet åtgärdades genom att stöd för SSL 3.0 i Postfix inaktiverades.

  CVE-ID

  CVE-2014-3566

 • Wiki Server

  Tillgänglig för: OS X Yosemite 10.10 eller senare

  Effekt: Åtkomstkontroller tillämpas kanske inte på mobila enheter

  Beskrivning: Åtkomstkontroller för wiki-sidorna Aktivitet och Människor tillämpades inte på iPad-klienter. Problemet åtgärdades genom förbättrad verifiering av åtkomstkontroll.

  CVE-ID

  CVE-2015-1151

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: