Använda Apples strömadaptrar, kablar och duckhead-kontakter med Apple-produkter

Lär dig hur du använder Apples strömadaptrar, kablar och duckhead-kontakter, och vad du kan göra om en del är skadad.

Alla Apple-produkter, inklusive våra strömadaptrar, genomgår strikta tester gällande säkerhet och pålitlighet och är utformade för att uppfylla säkerhetsstandarder över hela världen. När de används som avsett förser de dina Apple-produkter med ström och laddar batterierna på ett säkert sätt.

Använda Apples strömadaptrar

Beroende på modellnummer och ditt land eller region kan följande delar ingå i din Apple-produkt: en strömadapter, en strömadapter för vägguttag (duckhead), en USB-strömadapter för vägguttag, en USB-laddningssladd eller en strömkabel. Några exempel visas nedan: 

Strömadapter

Strömadapter för vägguttag, så kallad duckhead (USA)

Strömadapter för vägguttag, så kallad duckhead (EU)

USB-strömadapter för vägguttag (USA)
 

 

USB-laddningskabel
 

 

Strömkabel (USA)
 

 

Med hjälp av följande tips kan du se till att strömadaptrarna fungerar korrekt

 • Ladda aldrig enheten när det är fuktigt eftersom det kan medföra risk för brand, elektriska stötar, personskador eller skador på Apple-produkten eller annan egendom.
 • Se till att strömadaptern för vägguttag (duckhead) eller strömkabeln är ordentligt isatt i nätadaptern innan den ansluts till ett strömuttag.
 • Håll i kabelns stickkontakt när du kopplar bort den från enheten, en strömkälla eller en nätadapter. Om du drar i själva kabeln utsätts anslutningarna för onödigt slitage och det finns risk för att de går av.
 • Om nätadaptern har blad eller stift som kan fällas in, bör du fälla in dem när du förvarar adaptern.
 • Rensa portar och kontakter på strömadaptern för vägguttag och strömkabeln från skräp och smuts.
 • Använd adaptern på en plats med bra ventilation. Vid användning i ett utrymme utan fullgod ventilation, till exempel i en soffa, under en filt eller på en tjock matta, kan adaptern slå av sig själv för att förhindra överhettning.

Identifiera en skadad strömadapter eller strömkabel

Om nätadaptern, strömadaptern för vägguttag eller strömkabeln är skadad ska du sluta använda den. Om du är osäker om ditt tillbehör är skadat tar du med dig det till en Apple Store-butik eller en Apple-auktoriserad servicepartner för bedömning, eller så kan du kontakta Apple-supporten.

Exempel på tecken på skador (men det kan också finnas andra):

 • Synlig skada eller slitage på kabelns yttre lager
 • Böjda, saknade, lösa eller trasiga stift eller blad
 • Blad som inte låses fast, uppvisar svarta märken eller har en annan synlig skada
 • Gnistor från andra platser än kontaktens stift
 • Skador, synliga skador eller missfärgning på adapterns hölje
 • Ett knäppande ljud inifrån strömadaptern för vägguttag eller från strömkabeln
 • Nätadaptrar som inte laddar enheten

Obs! Om bladen eller stiften på en strömadapter eller stiften på en strömkabel är synligt lösa, böjda, avbrutna eller fastnar inuti ett vägguttag utgör de en säkerhetsrisk. Gör så här: 

 1. Om ett blad eller stift på en strömadapter för vägguttag eller strömkabel verkar skadat eller fastnar i ett vägguttag ska du inte försöka reparera, vidröra eller ta bort det. Sluta använda eluttaget.
 2. Förhindra risken för elektriska stötar från det berörda uttaget genom att stänga av strömmen till det från säkringsskåpet eller elskåpet. Om du inte kan stänga av strömmen till eluttaget eller inte kan bekräfta att strömmen har stängts av kontaktar du en kvalificerad elektriker.

Publiceringsdatum: