Använda Anslutningsgranskare för e-post

Anslutningsgranskare för e-post kan bidra till att förklara varför Mail-programmet inte kan skicka eller ta emot e-postmeddelanden på din Mac.

Om du inte kan skicka eller ta emot e-postmeddelanden på din Mac kan du använda Anslutningsgranskare för e-post för att ta reda på mer om problemet. Anslutningsgranskare för e-post kontrollerar statusen för din internetanslutning och alla dina e-postkonton.

Öppna Mail-programmet och välj sedan Fönster > Anslutningsgranskare från menyfältet.

Fönstret Anslutningsgranskare för e-postOH

Om du är ansluten till internet, men det visas en röd punkt vid ett eller flera av dina e-postkonton i Anslutningsgranskare för e-post, kan du kontrollera kolumnen Detaljer för mer information om problemet.


Om Mail inte kan logga in till kontot

Om kolumnen Detaljer i Anslutningsgranskare för e-post visar att Mail inte kan logga in till ditt konto:

  • Din e-posttjänst kan ligga nere. Kontakta dem eller gå till deras webbsida för tjänststatus för att kontrollera att tjänsten fungerar.
  • Lösenordet för ditt e-postkonto kanske saknas eller är inte längre giltigt. 


Om Mail inte kan ansluta till servern

Om kolumnen Detaljer i Anslutningsgranskare för e-post visar att Mail inte kan ansluta till servern:

  • Inställningarna för ditt e-postkonto kan vara felaktiga. Kontrollera Mail-inställningar för att se om dina e-postkontoinställningar är uppdaterade. Du kan använda verktyget Granska Mail-inställningar till att kontrollera inställningarna för många e-postleverantörer eller få dem från din e-postleverantör
  • En nätverksbrandvägg kanske blockerar anslutningen till din e-posttjänst. Det här kan inträffa när du har installerat brandväggsmjukvara från tredje part eller om du är ansluten till ett nätverk som inte tillåter de nödvändiga e-postanslutningarna. Om du ansluter från ett företagsnätverk kontaktar du företagets IT-avdelning. Om du ansluter från ett annat ställe, som ett fik eller internetcafé, frågar du deras personal.


Om du behöver mer information

Om du behöver mer information om problemet:

  • Om du klickar på knappen Visa detaljer öppnas en låda som visar information om den grundläggande kommunikationen mellan Mail-programmet och din e-posttjänst. Om lådan är tom kan du klicka på Kontrollera igen för att genomföra en ny kontroll. Du kan kopiera data från lådan och klistra in dem i ett annat program för att göra det lättare att läsa informationen. Meddelanden som innehåller ”ALERT” (varning) kommer direkt från din e-postleverantör.
  • Markera kryssrutan Logga anslutningsaktivitet om du vill att Mail ska skapa detaljerade loggar av kommunikationen med e-posttjänsten. Om du vill visa loggarna klickar du på Visa loggar. Om du vill avbryta loggningen avmarkerar du Logga anslutningsaktivitet.

 

Publiceringsdatum: