Om du inte kan säkerhetskopiera eller återskapa Mac-datorn med Time Machine

Kontrollera följande om det visas en varning om att Time Machine inte kan säkerhetskopiera dina data eller om du inte kan välja din enhet för säkerhetskopiering i Time Machine-inställningarna.

Systemkrav för Time Machine

Innan du kan använda Time Machine behöver du en extern lagringslösning som säljs separat:

 • Extern hårddisk som är ansluten till en USB-, FireWire- eller Thunderbolt-port på Mac-datorn 
 • Time Capsule eller macOS Server i nätverket 
 • Extern hårddisk som är ansluten till USB-porten på en AirPort Extreme-basstation (802.11ac) i nätverket
  Om enheten för säkerhetskopiering inte är ansluten med någon av dessa metoder kanske Time Machine inte fungerar. Be enhetens tillverkare om information om kompatibilitet och anslutning.

Kontrollera följande saker om din konfiguration uppfyller dessa krav men du ändå inte kan använda Time Machine:

Kontrollera din Mac

 1. Kontrollera att Mac-datorns mjukvara är uppdaterad.
 2. Starta om Mac-datorn och se om problemet kvarstår.

Kontrollera din AirPort-basstation

 1. Om du använder AirPort Time Capsule eller en enhet som är ansluten till en AirPort Extreme-basstation ska du kontrollera att din fasta mjukvara för AirPort är uppdaterad
 2. Starta om basstationen och se om problemet kvarstår. Starta om genom att koppla ur basstationen från eluttaget i fem sekunder och sedan ansluta den igen.

Kontrollera nätverksanslutningen

Om du säkerhetskopierar till en server, AirPort Time Capsule, eller en enhet som är ansluten till AirPort Extreme-basstationen måste Mac-datorn vara ansluten till samma nätverk som säkerhetskopieringsenheten. Du kan välja ditt trådlösa nätverk från wifi-statusmenyn

Kontrollera säkerhetskopian

Om du säkerhetskopierar till en server, AirPort Time Capsule eller en enhet som är ansluten till AirPort Extreme-basstationen ska du kontrollera att din befintliga Time Machine-säkerhetskopia inte innehåller problem som kan förhindra att du säkerhetskopierar igen:

 1. Håll ned alternativknappen på tangentbordet, klicka på Time Machine-menyn i menyfältet och välj Bekräfta säkerhetskopior.
 2. Om det finns något problem med din säkerhetskopia visas ett meddelande med mer information. Följ anvisningarna på skärmen.

Kontrollera enheterna

 • Om du använder en enhet som är ansluten till en port på din Mac-dator eller AirPort Extreme-basstation måste den enheten vara påslagen.
 • Om du använder en USB-hubb eller liknande enhet provar du att ansluta enheten direkt till Mac-datorn eller basstationen.
 • Om du säkerhetskopierar till en extern enhet från tredje part kontrollerar du med enhetens tillverkare att enhetens fasta mjukvara är uppdaterad.
 • Om du säkerhetskopierar till en extern enhet kontrollerar du enhetens formatering. Time Machine kräver att en extern enhet är formaterad som en Mac-startskiva: Mac OS Extended (Journaled) med GUID-partitionstabell (GPT). Om du väljer att använda en enhet med annan formatering för Time Machine uppmanas du automatiskt att radera den för Time Machine.
  När du formaterar om en skiva raderas alla data på skivan, så om du har viktiga filer på den kanske du vill flytta dem först.

Om enheten redan är korrekt formaterad stänger du av Time Machine och kontrollerar om det finns några problem:

 • Kontrollera en enhet för en AirPort Time Capsule genom att följa stegen för att verifiera en AirPort Time Capsule-enhet.
 • Kontrollera en extern enhet som är ansluten till din Mac genom att öppna Skivverktyg i mappen Verktyg i appen Program. Använd sedan funktionen Första hjälpen i Skivverktyg för att bekräfta din skiva. Gör detta för din startskiva också.

Du kan slå på Time Machine igen efter att enheterna har kontrollerats eller reparerats.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: