Om du inte kan säkerhetskopiera eller återskapa Mac-datorn med Time Machine

Om Time Machine inte kan använda din säkerhetskopieringsenhet för att säkerhetskopiera eller återskapa dina filer kan du prova dessa lösningar.

  • Se till att du använder en säkerhetskopieringsenhet som stöds av Time Machine.
  • Om du inte använder en nätverksansluten säkerhetskopieringsenhet ser du till att den är ansluten direkt till din Mac, inte via en USB-hubb eller annan enhet.
  • Om säkerhetskopieringsenheten är ansluten direkt till din Mac använder du Skivverktyg för att reparera enheten.
  • Om du använder en nätverksansluten säkerhetskopieringsenhet ser du till att nätverksanslutningen fungerar och att din Mac är ansluten till samma nätverk som säkerhetskopieringsenheten. Om du har slutfört en tidigare säkerhetskopiering bekräftar du den säkerhetskopieringen: Tryck och håll ned Alternativ-tangenten medan du väljer Kontrollera säkerhetskopiorna från Time Machine-menyn i menyraden.
  • Se till att säkerhetskopieringsenhetens fasta mjukvara är uppdaterad. Kontakta tillverkaren av säkerhetskopieringsenheten för mer information.
  • Om inga andra lösningar fungerar börjar du om: Radera säkerhetskopieringsenheten och använd sedan Time Machine för att välja den som säkerhetskopieringsenhet igen. 

Publiceringsdatum: