Om säkerhetsinnehållet för Xcode 6.2 beta 3

I det här dokumentet beskrivs säkerhetsinnehållet för Xcode 6.2 beta 3.

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. Läs mer om Apples produktsäkerhet på webbplatsen Apple produktsäkerhet.

Information om Apples PGP-nyckel för produktsäkerhet finns i Så här använder du en PGP-nyckel från Apple Product Security.

Om möjligt används CVE-ID:n som referenser till ytterligare information om säkerhetsproblem.

Mer information om andra säkerhetsuppdateringar finns på Säkerhetsuppdateringar från Apple.

Xcode 6.2 beta 3

 • Git

  Tillgänglig för: OS X Mavericks 10.9.4 eller senare

  Effekt: Om du synkroniserar med en skadlig git-förvaringsplats kan oväntade filer läggas till i .git-mappen

  Beskrivning: Kontrollerna av otillåtna sökvägar tog inte hänsyn till stora och små bokstäver eller unicode-tecken. Problemet åtgärdades genom utökade kontroller.

  CVE-ID

  CVE-2014-9390: Matt Mackall – Mercurial och Augie Fackler – Mercurial

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: