Postmasterinformation för iCloud Mail

Den här artikeln är avsedd för systemadministratörer som hanterar e-postservrar som skickar e-post till iCloud Mail.

Prova dessa steg om du använder e-post i iCloud och vill ha hjälp med att skicka eller ta emot e-post.

Vilken bästa praxis rekommenderas för att skicka massutskick?

Du bör använda dig av denna bästa praxis när du skickar massutskick till kunder med iCloud Mail:

 • Skicka bara till mottagare som uttryckligen prenumererar på din e-post (utgå inte från listor över gjorda köp, hyrtransaktioner eller e-postadresser du hämtat och matchat med en databas).
 • Erbjud en länk för att avsluta prenumerationen så att mottagaren kan göra det direkt.
 • Kontrollera att dina e-postmeddelanden är utformade i enlighet med RFC 5322.
 • Publicera omvänd DNS-sökning med domänen så att dina IP-adresser kan identifieras.
 • Använd konsekventa IP-adresser och domäner vid sändning av massutskick, men använd också segmentmarknadsföring och transaktionsbaserade e-postströmmar.
 • Ange namn och adress på ett konsekvent sätt i Från så att varumärket tydligt kan identifieras.
 • Använd dig av SPF-ramverket (Sender Policy Framework) och DKIM (DomainKeys Identified Mail) för att autentisera dina e-postmeddelanden.
 • Spåra tillfälliga och permanenta SMTP-fel från våra e-postservrar och hantera dem när det behövs.
 • Inför en standardpolicy för hantering av adresser som studsar.
 • Rensa listan regelbundet från inaktiva prenumeranter.
 • Aktivera inte om e-postadresser som redan finns på en lista över avslutade eller dolda prenumerationer.

Du kan också gå till webbplatsen för M3AAWG (Messaging, Malware and Mobile Anti-Abuse Working Group) och läsa deras metodtips för kommunikation.

Innehåller iCloud Mail en vitlista för dem som skickar massutskick?

Nej. Vi bedömer hur seriös en avsändare är på olika sätt, till exempel utifrån IP-adress och domän eller innehållskontroller och feedback från användarna. Med detta som grund utformar vi lämpliga filter.

Erbjuder iCloud Mail en tjänst för feedbackloop?

Vi erbjuder inte någon feedbackloop (FBL). Vi uppmanar de som skickar massutskick att hantera sina prenumerantlistor så att bara intresserade prenumeranter kontinuerligt får deras e-postmeddelanden. Här är några tips på hur du kan hantera din prenumerantlista:

 • Dölj inaktiva eller inaktiverade prenumeranter från e-postlistan.
 • Ta bort adresser som studsar upprepade gånger.
 • Respektera förfrågningar om att avsluta prenumerationer så fort som möjligt.

E-postautentisering

Läs mer om e-postautentisering i iCloud Mail.

Vilka IP-adresser används vid sändning från iCloud Mail?

Alla iCloud Mail-domäner (mac.com, me.com och icloud.com) har en publicerad SPF-post. Se efter vilka IP-intervall som är aktuella för utgående e-post i vår SPF-post.

Använder iCloud Mail e-postautentisering?

iCloud Mail autentiserar alla inkommande e-postmeddelanden med hjälp av SPF och DKIM. Vi publicerar också SPF-poster för våra domäner och signerar all vår utgående e-post med DKIM.

Har iCloud Mail stöd för DMARC?

Om en avsändande domän publicerar en DMARC-policy (Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance) används den domänens policy i iCloud Mail. Alla iCloud Mail-domäner har även en DMARC-policy ("p=quarantine")*, vilket anger för en e-postleverantör att e-post från en iCloud-adress som underkänns vid SPF- och DKIM-e-postautentisering ska gå till mottagarens mapp för skräppost.

*Policyn började gälla 2 juli 2018.

Leveransproblem

Använd dig av rekommendationerna nedan när du vill försäkra dig om att mottagarna får dina e-postmeddelanden.

Varför kommer inte våra meddelanden till mottagarens inkorg?

Följ bästa praxis för att skicka massutskick, så att dina e-postmeddelanden inte blir betraktade som skräppost. iCloud Mail identifierar automatiskt skräppost och blockerar den innan den hamnar i inkorgen. Vårt mål är att all legitim och önskad e-post ska nå våra användare, men då och då kan det hända att dessa e-postmeddelanden filtreras som skräppost.

Om du använder iCloud Mail kan du använda dessa steg för att ta bort skräppost från ditt iCloud Mail-konto.

Hur löser jag problem med leveranser till iCloud Mail?

Om vi nekar SMTP-transaktioner genererar våra e-postservrar SMTP-fel med information om varför anslutningen eller meddelandet nekades. Du hittar felmeddelandet i dina e-postloggar. I de flesta fel anges också en URL där det finns mer information.

Kontakta oss

Om du har följt vår bästa praxis och gått igenom e-postloggarna efter mer information, men ändå inte kan diagnostisera och hantera leveransproblemen, kan du kontakta vårt postmasterteam genom att skicka ett e-postmeddelande till icloudadmin@apple.com och ange följande information:

 • Företagets namn
 • E-postdomänen
 • IP-adresserna till de berörda e-postservrarna
 • SMTP-felen som du får från iClouds e-postservrar
 • En detaljerad beskrivning av problemet, bland annat när det började

Vi behöver få all ovanstående information för att kunna hjälpa dig.

Publiceringsdatum: