Använda Mail på Mac

Använd Mail i OS X för att skapa, svara på och lagra e-postmeddelanden på din Mac. 

Ställa in Mail

Om du inte redan har ställt in e-postkontot uppmanas du att göra det första gången du öppnar Mail.

Välj e-postleverantör från listan och klicka sedan på Fortsätt.

Ange namn, e-postadress och lösenord för e-posten och klicka sedan på Skapa. 

Mail kan fråga efter fler inställningar som kan behövas. När du har skapat kontot kan du lägga till fler konton genom att välja Mail > Lägg till konto.

Skriva nya brev

Om du vill skriva ett nytt meddelande trycker du på Kommando-N (⌘N), klickar på knappen Nytt meddelande i verktygsfältet i Mail eller väljer Arkiv > Nytt meddelande. Ett nytt meddelandefönster öppnas:

När du skriver ett namn eller adress i fältet Till eller annat adressfält fyller Mail automatiskt i fältet utifrån uppgifter i appen Kontakter och tidigare meddelande du har skickat eller tagit emot. Skriv mottagarens fullständiga e-postadress om det behövs. Använd ett kommatecken för att separera mottagarna.

Skriv ämnet för meddelandet i ämnesfältet och skriv sedan meddelandet i det stora området nedanför. Så här ändrar du hur meddelandet ser ut:

 • Klicka på knappen Format och ändra typsnitt och textjustering med kontrollerna.
 • Klicka på knappen Visa brevmallar om du vill använda inbyggda brevmallar. 

Klicka på Skicka när du är färdig . Om du inte är online sparar Mail brevet i brevlådan Utkorg tills du ansluter till internet nästa gång. Om du vill vänta med att skicka brevet stänger du bara fönstret eller väljer ett annat brev. Mail sparar dina utkast i brevlådan Utkast.

Visa dina e-postmeddelanden

Mail söker regelbundet och automatiskt efter nya brev i dina e-postkonton. Om du vill söka efter e-post manuellt klickar du på knappen Hämta e-post.  När du vill läsa ett brev markerar du det i brevlistan till vänster i Mail-fönstret. Brevtexten visas till höger i fönstret.

Svara på brev

När du vill svara på ett brev klickar du på knappen Svara   eller Svara alla  . Skriv ditt svar och klicka sedan på Skicka . Klicka på Vidarebefordra om för att vidarebefordra ett skickat meddelande till andra.

I OS X Yosemite och senare kan du använda markeringsfunktionen för att rita och skriva direkt på en bilaga. Använd knappen Bifoga för att lägga till bilagor till svaret och för sedan markören över bilden eller PDF:en i meddelandet. Klicka på menysymbolen   som visas i övre högra hörnet på bilagan och välj sedan Märkning i menyn som visas. Det här är några tillgängliga verktyg för markering:

 • Använd verktyget för att skissa för att skapa teckningar på fri hand på bilagan.
 • Använd verktyget för former för att skapa former som rektanglar, ovaler, linjer och pilar. Eller rita former med fingret på styrplattan. Med zoomverktyget   längst ned i formpaletten förstorar och framhäver du en del av en bild.
 • Använd verktyget för text för att skriva direkt på bilder och PDF-er, exempelvis när du ger feedback i en e-posttråd.
 • Använd verktyget Underteckna genom att rita på styrplattan med fingret eller ta en bild av din underskrift med kameran på din Mac.

Konversationer

Mail organiserar brevsvar i konversationer, vilket gör det enkelt att följa en tråd med brev mellan dig och andra. Det förminskar text som du redan har läst i tidigare brev så att det blir lättare att snabbt läsa igenom ett visst ämne. Klicka på Se mer om du vill läsa all text i ett visst brev.

Bilagor

Så här bifogar du en bilaga, exempelvis en bild eller ett dokument:

 • Dra bilagan till e-postmeddelandet.
 • Eller klicka på knappen Bifoga i meddelandefönstret.
 • Eller välj Arkiv > Bifoga filer. 

Brev med bilagor är märkta med en gemsymbol:

När du tar emot en bilaga öppnar du den genom att dubbelklicka på den. Du kan även dra bilagor ut från e-postmeddelandefönstret eller välja Arkiv > Spara bilagor.

I Mail på OS X Yosemite och iOS 9.2 kan du skicka stora filer (upp till 5 GB per meddelande), till exempel videor, presentationer och mappar med bilder, utan att tänka på e-postleverantörens gräns för filstorlekar. Funktionen kallas Mail Drop. Funktionen fungerar med alla e-posttjänster så länge som du använder Mail och är inloggad på iCloud på din enhet. Mail Drop överför automatiskt större bilagor till iCloud. Om mottagarna använder Mail får de bilagan som en del av brevet. Om de använder ett annat program eller webbaserad e-post får de en länk så att de kan hämta bilagan. Du behöver bara klicka på Skicka så sköter Mail resten. Bilagor sparas i 30 dagar och räknas inte in i iCloud-lagringsutrymmet.

Ordna dina brev

Du kan skapa brevlådor om du vill ordna dina brev på ett bättre sätt. Brevlådor fungerar som mapparna i Finder.

Skapa en brevlåda:

 1. Välj Brevlåda > Ny brevlåda i Mail
 2. Välj brevlådans plats på bladet som öppnas.
  • Om du väljer På min Mac skapar du en brevlåda som endast finns på din Mac-dator.
  • Välj din e-posttjänst (till exempel iCloud) om du vill skapa en brevlåda som du kan komma åt från enheterna du använder för att läsa e-post.
 3. Ange namnet på brevlådan och klicka på OK.

Samtliga dina brevlådor är listade i sidofältet. Om du inte ser sidofältet klickar du på brevlådeknappen i favoritfältet eller väljer Innehåll > Visa brevlådelista. Använd något av följande sätt för att flytta meddelanden till brevlådan:

 • Dra meddelanden till en brevlåda.
 • När du visar ett meddelande väljer du Flytta till eller Kopiera till från meddelandemenyn i menyraden. 
 • Kontrollklicka på ett meddelande i meddelandelistan och välj sedan Flytta till eller Kopiera till från snabbmenyn som visas.
 • Använd funktionen Regler i inställningarna för Safari för att skapa en e-postregel som flyttar meddelanden utifrån de kriterier du anger. 

Sök efter avsändare, ämnen, bilagor och annat med sökfältet i Mail-fönstret. Om du vill begränsa sökningen väljer du ett alternativ i menyn som visas när du skriver. Du kan även skriva namn eller termer som hör till meddelandet du letar efter. Välj ett sökkriterium, till exempel Personer eller Ämne, om du bara vill söka efter det fältet i Mail. Om du vill leta i en särskild brevlåda väljer du en brevlåda från sidofältet Brevlådor eller från favoritfältet.

Läs mer

Du kan läsa mer om Mail i den inbyggda hjälpen som medföljer din Mac. Öppna Mail och klicka sedan på Hjälp-menyn längst upp på skärmen. Sök efter ett ämne om Mail som du vill veta mer om eller efter ett objekt i Mail-menyn som du letar efter.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Senast ändrad: