Använda Mail på Mac-datorn

Använd Mail för att skapa, svara på och sortera e-postmeddelanden på din Mac. Du kan även söka efter och märka upp bilagor.

Lägga till ditt e-postkonto

Om inget e-postkonto är inställt ber Mail dig att lägga till ditt e-postkonto.

Välj Mail > Lägg till konto från menyraden i Mail för att lägga till ett annat konto. Eller välj Apple-menyn () > Systeminställningar, klicka på Internetkonton och klicka på den kontotyp du vill lägga till.

 • Om du får ett meddelande att din kontoleverantör kräver att du slutför autentiseringen i Safari när du lägger till ett konto, klickar du på Öppna Safari och följer inloggningsinstruktionerna i Safari-fönstret.
 • Mail kan fråga efter fler inställningar som kan behövas.

Läs mer om hur du lägger till eller tar bort e-postkonton.


Skicka och svara

Läs om hur du skriver, svarar på och vidarebefordrar e-post.

Skicka nya meddelanden

 1. Klicka på Nytt meddelande i verktygsfältet i Mail eller väljer Arkiv > Nytt meddelande.
 2. Skriv ett namn, e-postadress eller gruppnamn i fältet Till. Mail ger förslag baserade på dina kontakter och meddelanden på din Mac och enheter inloggade till iCloud.1
 3. Skriv ett ämne för ditt meddelande.
 4. Skriv meddelandet i det stora fältet. 
  • Dra en bilaga till meddelandet eller välj Arkiv > Bifoga filer, välj en bilaga och klicka sedan på Välj om du vill lägga till en bilaga.
  • Använd alternativen överst i meddelandefönstret om du vill ändra typsnitt och format.
  • Från och med macOS Mojave är det ännu enklare att lägga till emoji i dina meddelanden. Klicka bara på knappen Emoji och symboler  i verktygsfältet längst upp i meddelandefönstret och välj emoji eller andra symboler från teckenvisaren.
 5. Skicka eller spara meddelandet:
  • Klicka på knappen Skicka eller välj Meddelanden > Skicka om du vill skicka meddelandet.
  • Stäng meddelandet och klicka på Spara om du vill spara meddelandet som ett utkast.

Svara och Vidarebefordra

 • Klicka på Svara , skriv ditt svar och klicka sedan på Skicka om du vill svara till en enskild person.

 • Klicka på Svara alla , skriv ditt svar och klicka sedan på Skicka om du vill svara alla i ett gruppmeddelande.

 • Klicka på Vidarebefordra , skriv ditt svar och klicka sedan på Skicka .Lägga till och märka bilagor

Bifoga dokument och filer till meddelanden och använd Märkning för att anteckna, lägga till din signatur med mera.

Bifoga en fil

Så här bifogar du en fil till ditt meddelande:

 • Dra en bilaga till meddelandet.
 • Välj Arkiv > Bifoga filer, välj en bifoga och klicka sedan på Välj.

Använd Märkning med dina bilagor

Du kan använda Märkning för att rita och skriva direkt på en bilaga, exempelvis en bild eller PDF-dokument.2

 1. Klicka på knappen Bifoga  eller välj Arkiv > Bifoga filer i meddelandefönstret.
 2. Välj en bilaga och klicka sedan på Välj fil. 
 3. Klicka på menysymbolen  som visas i övre högra hörnet på bilagan och välj sedan Märkning i menyn som visas. 
  • Använd skissverktyget för att skapa teckningar på fri hand.
  • Använd formverktyget för att skapa former som rektanglar, ovaler, linjer och pilar. 
  • Använd zoomverktyget i Form-menyn för att förstora och dra uppmärksamhet till en del i en bilaga.
  • Använd textverktyget för att lägga till text.
  • Använd verktyget för att underteckna för att lägga till din signatur.
 4. Klicka på Klar.

Vyn Märkning


Läs mer

1. Alla enheter som loggar in på iCloud med samma Apple-ID delar kontakter. Kontakter som adresserats i tidigare skickade och mottagna meddelanden på de enheterna ingår också. Aktivera eller avaktivera Kontakter för iCloud för att styra funktionen. På din Mac väljer du Apple-menyn () > Systeminställningar och klickar på iCloud. På iOS-enheter går du till Inställningar, trycker på ditt namn överst på skärmen och trycker sedan på iCloud.

2. Märkning är tillgängligt i OS X Yosemite och senare.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: