iTunes 10.5 och senare: Felsöka Wi-Fi-synkronisering i iTunes

Med iTunes 10.5 och senare kan du synkronisera din iOS-enhet via Wi-Fi. Prova med dessa steg om du inte kan visa dina iOS-enheter i iTunes över ditt Wi-Fi-nätverk eller om du får problem med prestanda för Wi-Fi-synkronisering.

Kontrollera systemkraven för Wi-Fi-synkronisering

 • En iOS-enhet med iOS 5 eller senare på samma Wi-Fi-nätverk som din dator
 • En dator med iTunes 10.5 eller senare och ett av följande operativsystem:
  • Mac OS X 10.6.8 Snow Leopard eller senare
  • Windows XP, Windows Vista, Windows 7 eller Windows 8
 • De senaste uppdateringarna för iOS-enheten, iTunes och operativsystemet:
  • Du uppdaterar en iOS-enhet genom att följa de här stegen.
  • Du uppdaterar iTunes och OS X genom att välja Apple () > Programuppdatering. Installera eventuella uppdateringar för iTunes eller OS X.
  • Läs om hur du uppdaterar Windows på Microsofts webbsida Windows Update.

Aktivera Wi-Fi-synkronisering

Om du vill synkronisera ditt innehåll till din iOS-enhet via Wi-Fi måste du aktivera alternativet i iTunes:

 1. Anslut iOS-enheten till datorn via USB-kabeln från Apple.
 2. Öppna iTunes och markera enheten på iTunes-fönstrets vänstra sida. I iTunes 11 hittar du enheten i det övre högra hörnet. Du hittar även enheten genom att visa sidofältet i menyn Innehåll.
 3. Klicka på fliken Sammanfattning.

 4. Rulla till avsnittet Alternativ och markera Synkronisera denna [iOS-enhet] via Wi-Fi.

 5. Klicka på Utför.

Avsluta och öppna iTunes på nytt och starta sedan om iOS-enheten

Avsluta och öppna iTunes på nytt på datorn. Sedan startar du om din iOS-enhet.

Starta om nätverksroutern

Starta om hemnätverksroutern enligt tillverkarens anvisningar. Du kan behöva koppla från strömkabeln i minst 30 sekunder.

Obs! Under den här tiden fungerar inte internettjänster, exempelvis VoIP-baserade telefoner, och du kan behöva nollställa ytterligare nätverksenheter.

Kontrollera nätverksanslutningen

 • Se till att ditt Wi-Fi-nätverk har en aktiv internetanslutning.
 • Se till att du ansluter iOS-enheterna och datorn till samma nätverk via Wi-Fi.
 • Kontrollera om det finns ändringar av nätverkskonfigurationen som kan störa synkroniseringen:
  • VPN-konfigurationer
  • Förlängning av Wi-Fi-nätverket via flera trådlösa åtkomstpunkter eller routrar
  • Gästnätverk eller andra säkerhetskonfigurationer som gör att åtkomsten mellan enheter begränsas
  • Routrar med vars hjälp du kan konfigurera olika nätverk för olika frekvenser, som 2,4 GHz och 5,0 GHz
  • Ansluta datorn via Ethernet
 • Väck datorn från viloläge och öppna iTunes. Om datorn är i viloläge eller om iTunes inte är öppet kan det hända att enheten inte synkroniseras.
 • Uppdatera routern. Om du använder en AirPort eller AirPort Time Capsule kan du läsa mer om uppdateringar av fast programvara. Om du använder en router från en annan tillverkare kan du kontakta tillverkaren om du vill veta mer om tillgängliga uppdateringar.

Kontrollera om det finns nätverksstörningar

Om du får prestandaproblem när du synkroniserar via Wi-Fi kan det vara något som orsakar trådlösa störningar:

 • Mikrovågsugnar
 • Trådlösa telefoner
 • Fysiska hinder som metallväggar eller avstånd mellan datorn, basstationen och iOS-enheten

Prova följande för att minska nätverksstörningarna:

 1. Flytta iOS-enheten och datorn närmare Wi-Fi-routern eller basstationen.
 2. Leta efter källor till möjliga störningar.
 3. Ta bort iOS-enheten från eventuellt fodral, stativ eller tillbehör.
 4. Öppna Safari och försök läsa in en webbsida.

Kontrollera brandväggsinställningarna

Om du har aktiverat en brandvägg på routern eller datorn ska du se till att datorn och iOS-enheten kan kommunicera.

 • Följ de här stegen om du vill använda det inbyggda brandväggsalternativet med iTunes på din Mac.
 • När det gäller brandväggar och säkerhetsprogram från tredje part ska du kontakta utvecklaren eller tillverkaren om du behöver hjälp.

På Mac-datorer används port 123 för automatisk inställning av datum och tid. Felaktigt datum och tid på en dator eller iOS-enhet kan orsaka anslutningsproblem. Om du inte vet om routern innehåller en brandvägg eller om de portar som krävs är öppna, följer du de här stegen:

 • Aktivera Wi-Fi-synkronisering för ytterligare iOS-enheter i nätverket och se om de också har drabbats av samma problem. (Följ de tidigare stegen för att aktivera Wi-Fi-synkronisering för ytterligare enheter.)
 • Testa enheten i ett annat nätverk. Om enheten fungerar i ett annat nätverk kan problemet ligga hos routern eller nätverkskonfigurationen. Kontakta routertillverkaren eller internetleverantören för att få ytterligare felsökningshjälp.

Om du använder ett annat säkerhets- eller brandväggsprogram på datorn eller routern kan du felsöka problem med säkerhetsprogramkontakta tillverkaren eller läsa i dokumentationen om hur TCP-portarna 123 och 3689 samt UDP-portarna 123 och 5353 öppnas.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Senast ändrad:
Var detta till hjälp?

Ytterligare information om produktsupport

Sverige (Svenska)