Så här flyttar du Time Machine-säkerhetskopior från en AirPort Time Capsule till en annan

Läs om hur du flyttar befintliga Time Machine-säkerhetskopior från en AirPort Time Capsule till en annan och använder din nya AirPort Time Capsule för regelbundna säkerhetskopieringar.

Den här artikeln har arkiverats och uppdateras inte längre av Apple.

Följ de här anvisningarna om du vill kopiera säkerhetskopior mellan två AirPort Time Capsule-basstationer.

Ansluta AirPort Time Capsule-basstationer

 1. Anslut en Ethernet-kabel från Mac-datorn till en LAN-port   på den ursprungliga AirPort Time Capsule-enheten.
 2. Anslut en annan Ethernet-kabel från en LAN-port på den ursprungliga AirPort Time Capsule-enheten till en LAN-port på den nya enheten.

Obs! Låt internetanslutningskabeln som är ansluten till WAN-porten på den ursprungliga AirPort Time Capsule-enheten sitta kvar under det här steget. Anslut inte någon Ethernet-kabel till WAN-porten   på den nya AirPort Time Capsule-enheten ännu.

Stoppa säkerhetskopieringen till den ursprungliga AirPort Time Capsule-enheten

Innan du kan kopiera filer från en AirPort Time Capsule till en annan, måste du stänga av Time Machine på alla Mac-datorer som använder den för säkerhetskopiering.

 1. Öppna Systeminställningar från Apple-menyn på Mac-datorn.
 2. Klicka på symbolen för Time Machine i fönstret Systeminställningar som visas. 
 3. Skjut Time Machine-reglaget till Av.

Kopiera dina säkerhetskopior till den nya AirPort Time Capsule-enheten

 1. Öppna ett nytt Finder-fönster.
 2. Välj den ursprungliga AirPort Time Capsule-enheten i Finder-sidofältet.
 3. Klicka på knappen Anslut som i Finder-fönstret och ange sedan lösenordet för AirPort Time Capsule-enheten.
 4. Montera den ursprungliga AirPort Time Capsule-volymen i Finder genom att dubbelklicka på den.
 5. Öppna ett nytt Finder-fönster.
 6. Välj den nya AirPort Time Capsule-enheten i Finder-sidofältet.
 7. Klicka på knappen Anslut som i Finder-fönstret och ange sedan lösenordet för AirPort Time Capsule-enheten.
 8. Montera den nya AirPort Time Capsule-volymen i Finder genom att dubbelklicka på den.
 9. I Finder drar du den säkerhetskopierade skivavbilden från den ursprungliga AirPort Time Capsule-enheten till din nya enhet. 


Då kopieras filerna med dina Time Machine-säkerhetskopior, vilket kan ta ett tag att slutföra beroende på deras storlek. Om du inte kan se båda basstationerna i sidofältet väljer du Finder > Inställningar > Sidofält och ser till att alternativen Anslutna servrar och Bonjour-datorer är valda.

Konfigurera den nya AirPort Time Capsule-enheten

När kopieringen är klar konfigurerar du den nya AirPort Time Capsule-enheten för ditt nätverk. Som ett steg vid inställningen av den nya AirPort Time Capsule-enheten kan du behöva flytta din internetanslutning från WAN-porten  på den ursprungliga AirPort Time Capsule-enheten till WAN-porten  på din nya enhet. Läs handboken som medföljde AirPort Time Capsule om du vill ha mer information om hur du ställer in den.

Påbörja säkerhetskopieringen till den nya AirPort Time Capsule-enheten

Följ dessa steg när du är klar med inställningarna för att använda den nya AirPort Time Capsule-enheten för säkerhetskopiering.

 1. Öppna Systeminställningar i Apple-menyn.
 2. Klicka på symbolen för Time Machine i fönstret Systeminställningar.
 3. Klicka på knappen Välj hårddisk för säkerhetskopiering.
 4. Markera den nya AirPort Time Capsule-enheten på bladet som visas och välj sedan Använd skiva.
 5. Kontrollera att Time Machine-reglaget har inställningen PÅ.
 6. Stäng fönstret Systeminställningar.

Säkerhetskopieringarna kommer nu att göras till den nya AirPort Time Capsule-enheten. 

Publiceringsdatum: