Visa och ta bort enheterna som är kopplade till Apple-ID-köp

Hantera listan över enheter som kan hämta och spela upp objekt som du har köpt med ditt Apple-ID.

Lägga till en enhet

När du prenumererar på Apple-tjänster eller köper innehåll från Apple kopplas enheten som du använder automatiskt till ditt Apple-ID.

Du vill kanske ta bort en kopplad enhet i följande situationer:

 • Om du når gränsen för kopplade enheter och vill lägga till en ny enhet.
 • Om du inte kan hämta om köp från App Store, Apple TV-appen, iTunes Store och andra Apple-tjänster.
 • Om du vill sälja eller ge bort en kopplad enhet.

Använda en Mac eller pc för att hitta eller ta bort kopplade enheter

 1. På en Mac: öppna Apple Music-appen. På en pc: öppna iTunes för Windows.
 2. I menyfältet på din Mac väljer du Konto > Kontoinställningar. Eller i menyfältet i iTunes på din pc väljer du Konto > Visa mitt konto. Du kan behöva logga in med ditt Apple-ID.
 3. Klicka på Hantera enheter. Det här avsnittet visas inte om inga enheter är kopplade till ditt Apple-ID.
  En Mac som visar alternativet Hantera enheter under Hämtningar och Köp.
 4. Om du vill ta bort en enhet klickar du på Ta bort. Om du inte kan ta bort en enhet loggar du ut från ditt Apple-ID på den enheten och försöker igen. Om du fortfarande inte kan ta bort den kan du behöva vänta upp till 90 dagar för att koppla enheten till ett annat Apple-ID.
  En Mac som visar en lista över tre enheter. Knappen Ta bort är inte tillgänglig för vissa av enheterna i listan.

Ta bort din kopplade iPhone, iPad eller iPod touch

 1. Tryck på Inställningar, på ditt namn och tryck sedan på Medier och köp.
 2. Tryck på Visa konto. Du kan bli ombedd att logga in.
 3. Rulla ner och tryck sedan på Ta bort den här enheten.
  En iPhone som visar Ta bort den här enheten i Kontoinställningar.

Mer om kopplade enheter

Du kan ha tio enheter (som mest fem datorer) kopplade till ditt Apple-ID för köp på samma gång.

När du försöker koppla en annan enhet som tidigare var kopplad kan följande meddelande visas: Den här enheten är kopplad till ett annat Apple-ID. Du kan inte koppla den här enheten till ett annat Apple-ID under [antal] dagar. Du kan behöva vänta upp till 90 dagar för att koppla enheten till ett annat Apple-ID.

Denna lista över kopplade enheter är inte densamma som listan över de enheter som du för tillfället är inloggad på med ditt Apple-ID. Du hittar var du är inloggad på din Apple-ID-kontosida.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: