Visa och ta bort kopplade enheter för inköp

I appen Apple Music på en Mac eller i iTunes för Windows kan du se en lista över enheter som är kopplade till ditt Apple-ID för inköp och ta bort de enheter som du inte längre vill ska vara kopplade.

När du loggar in på en enhet med ditt Apple-ID och använder den enheten för att göra inköp eller prenumerera på Apples tjänster kopplas enheten till ditt konto.

Du behöver inte koppla enheterna för att köpa innehåll eller hämta nya köp. Du kan ta bort kopplade enheter om:

 • Du har nått gränsen för kopplingar och vill lägga till en till.
 • Du inte kan hämta om köp från App Store eller iTunes Store.
 • Du vill sälja eller ge bort en kopplad enhet.

Visa eller ta bort kopplade enheter på en Mac eller PC

 1. Öppna appen Apple Music på Mac eller iTunes för Windows.
 2. Välj Konto > Visa mitt konto i menyraden högst upp på datorskärmen, eller högst upp i iTunes-fönstret. Du behöver kanske logga in med ditt Apple-ID.
 3. Bläddra ned till avsnittet iTunes-molnet och klicka på Hantera enheter. Där ser du listan över enheter som är kopplade till ditt konto för inköp. Om du inte har några enheter kopplade till ditt Apple-ID kan du inte se detta avsnitt.
 4. Klicka på Ta bort till höger om en enhet om du vill ta bort kopplingen. Om du inte kan ta bort en enhet måste du kanske logga ut från ditt Apple-ID på den enheten eller vänta upp till 90 dagar för att koppla den med ett annat Apple-ID.

Ta bort din kopplade iPhone, iPad eller iPod touch

 1. Tryck på Inställningar > [ditt namn] och tryck sedan på iTunes och App Store.
 2. Tryck på ditt Apple-ID.
 3. Tryck på Visa Apple-ID. Du kan behöva logga in.
 4. Bläddra ned till avsnittet iTunes-molnet och tryck sedan på Ta bort den här enheten.

Mer om kopplade enheter

Du kan ha tio enheter (som mest fem datorer) kopplade till ditt Apple-ID för inköp på samma gång.

När du försöker koppla en annan enhet som tidigare var kopplad kan följande meddelande visas: Den här enheten är kopplad till ett annat Apple-ID. Du kan inte koppla den här enheten till ett annat Apple-ID under [antal] dagar. Beroende på när du kopplade din enhet till ditt Apple-ID så kanske du måste vänta i upp till 90 dagar med att koppla enheter till ett annat Apple-ID.

Denna lista över kopplade enheter är inte densamma som listan över de enheter som du för tillfället är inloggad på med ditt Apple-ID. Du kan se var du är inloggad på din Apple-ID-kontosida.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: