Använda en lösenkod med din iPhone, iPad eller iPod touch

Lär dig hur du ställer in, använder och ändrar lösenkod på iPhone, iPad eller iPod touch.

Ställ in en lösenkod på din enhet för att skydda din information. (Om din enhet har stöd för Touch ID kan du ofta använda ditt fingeravtryck istället för din lösenkod. Om din enhet har stöd för Face ID kan du använda ansiktsigenkänning istället för din lösenkod). Enheten kräver lösenkod när du gör följande:

 • Startar eller startar om enheten
 • Låser upp din enhet genom att trycka på hemknappen eller svepa uppåt (du kan ändra detta)
 • Uppdaterar mjukvaran
 • Raderar enheten
 • Visar eller ändrar inställningar för lösenkod
 • Installera konfigurationsprofiler för iOS eller iPadOS

Ställa in lösenkod

 1. Gå till Inställningar > Face ID och lösenkod om du använder iPhone X eller senare, eller iPad med Face ID. På tidigare iPhone-modeller går du till Touch ID och lösenkod. Gå till Inställningar > Lösenkod på enheter utan Touch ID. 
 2. Tryck på Slå på lösenkod.
 3. Ange en sexsiffrig lösenkod. Eller tryck på Lösenkodsalternativ för att ändra till en fyrsiffrig lösenkod, en anpassad numerisk lösenkod eller en anpassad alfanumerisk lösenkod.
 4. Ange din lösenkod för att bekräfta och aktivera den.


Ändra lösenkod eller inställningar för lösenkod

Gå till Inställningar > Face ID och lösenkod om du använder iPhone X eller senare, eller iPad med Face ID. På tidigare iPhone-modeller går du till Inställningar > Touch ID och lösenkod. Gå till Inställningar > Lösenkod på enheter utan Touch ID.

Där finns många inställningar och alternativ:

 • Stäng av lösenkod: Tryck på det här alternativet för att slå av lösenkoden.
 • Ändra lösenkod: Ange en ny sexsiffrig lösenkod. Eller tryck på Lösenkodsalternativ för att ändra till en fyrsiffrig lösenkod, en anpassad numerisk lösenkod eller en anpassad alfanumerisk lösenkod.
 • Kräv lösenkod: Standard för den här inställningen är att du blir uppmanad att ange din lösenkod för att låsa upp så snart du låser skärmen. Om du inte vill att lösenkoden ska krävas omedelbart ändrar du den här inställningen. (För din egen säkerhet går det inte att ändra kravet på lösenkod omedelbart om du använder Touch ID eller Apple Pay.)
 • Tillåt åtkomst från låst: Välj det här alternativet för att tillåta åtkomst till funktioner när enheten är låst, till exempel vyn Idag, NotiscenterSiri, Svara med meddelandeKontrollcenter, Wallet och Usb-tillbehör
 • Radera data: Välj om enheten ska raderas automatiskt efter tio misslyckade försök att ange lösenkoden. Om du inte aktiverar det här alternativet måste enheten återskapas på en dator efter tio misslyckade försök.


Få hjälp

Följ nedanstående steg för att få hjälp med bland annat inställningar för lösenkod, notiser och bortglömda lösenord.

Om ett varningsmeddelande uppmanar dig att ändra lösenkoden eller om du inte kan ändra inställningarna för lösenkod

Konfigurationsprofiler och e-postkonton baserade på Microsoft Exchange (vanligt på enheter som används för affärs- och utbildningssyften) har ibland lösenordspolicyer som kan orsaka följande problem:

 • Lösenkoden kan inte inaktiveras.
 • Inställningarna för lösenkoden kan inte ändras eftersom de är grå, nedtonade eller inte är tillgängliga.
 • En varning visas om att en lösenkod krävs. Till exempel kanske ett meddelande visas om att du behöver byta låskoden på din iPhone inom 60 minuter.

Kontakta IT-administratören för hjälp. Om du inte använder en konfigurationsprofil eller ett Microsoft Exchange-konto eller om enheten är privatägd, ska du uppdatera din enhet till senaste versionen av iOS eller iPadOS.

Om du har glömt lösenkoden

Om du eller någon annan anger fel lösenkod för många gånger inaktiveras enheten tillfälligt. Om det händer kan du få hjälp med en bortglömd lösenkod eller inaktiverad enhet. Läs om vad du kan göra om du glömt bort lösenkoden för Begränsningar .

Publiceringsdatum: