Om din iPhone, iPad eller iPod touch inte går att ansluta till ett wifi-nätverk

Få hjälp med att ansluta till wifi på din iPhone, iPad eller iPod touch.

Kontrollera att routern är påslagen och att du är inom räckvidd

Om du befinner dig för långt från din wifi-router får du ingen signal. Du måste alltså se till att vara inom räckvidden. 

 

Kontrollera att wifi är aktiverat och att du ser nätverket

Gå till Inställningar > Wifi och kontrollera att wifi är på. Tryck på namnet till wifi-nätverket som du vill ansluta till. En blå bock vid ett nätverksnamn betyder att du är ansluten.

Om du ser att anslut automatiskt är avaktiverat under nätverksnamnet för wifi trycker du på det och aktiverar Anslut automatiskt.

Om du uppmanas till det anger du ditt wifi-lösenord

När du uppmanas till det anger du lösenordet för ditt wifi-nätverk. Få hjälp om du inte kan ditt lösenord.

Även om du anger lösenordet korrekt kanske du ser ett meddelande om att det inte gick att ansluta till nätverket eller att det är fel lösenord. Starta om alla dina enheter och försök sedan att ange lösenordet igen.

 

Kontrollera om det finns problem med wifi-nätverket

Om iOS upptäcker ett problem med din wifi-anslutning ser du en wifi-rekommendation under namnet på wifi-nätverket du är ansluten till. Till exempel kan ett meddelande liknande ”Internetanslutning saknas” visas. Om du vill ha mer information trycker du på wifi-nätverket.

Kontrollera kablarna och anslutningarna

Om du ändå inte kan ansluta till ditt nätverk eller internet kontrollerar du att routern är ansluten till modemet och att den är påslagen.

 

Starta om

Försök starta om din iOS-enhet. Så här startar du om din iPhoneiPad eller iPod touch.

Starta sedan om routern och kabel- eller DSL-modemet. Du kan starta om routern eller modemet genom att koppla bort nätströmmen och sedan koppla på den igen. 

Efter varje gång du startar om en enhet kontrollerar du om felet är löst.

  

Går det fortfarande inte att ansluta?

Nollställ dina nätverksinställningar: Tryck på Inställningar > Allmänt > Nollställ > Återställ nätverksinställningar. Då nollställs även wifi-nätverk och lösenord, mobilinställningar samt VPN- och APN-inställningar som du har använt tidigare.

Mer hjälp

  • Om du är ansluten till ett wifi-nätverk men inte kan ansluta till internet, provar du att använda wifi-nätverket på andra enheter. Om du inte kan ansluta till internet på dina andra enheter kan det vara ett avbrott i tjänsten. Ring kabelföretaget eller internetleverantören.
  • Prova att ansluta till ett wifi-nätverk på en annan plats. Om det inte går att ansluta med din enhet behöver du få hjälp med ditt wifi-nätverk. Om din enhet inte kan ansluta till några wifi-nätverk kontaktar du Apple.
  • Uppdatera din wifi-router med den senaste fasta mjukvaran och kontrollera att routern har stöd för din Apple-produkt. Om du vill veta mer kontaktar du routertillverkaren.
Publiceringsdatum: