Kinesiska, japanska eller koreanska tecken kanske inte visas korrekt i iWork för iCloud

Kinesiska, japanska eller koreanska texter kanske inte visas korrekt i iWork för iCloud beroende på webbläsaren och språket som används.

Den här artikeln har arkiverats och uppdateras inte längre av Apple.

När du skriver kinesisk, japansk eller koreansk text i iWork för iCloud kan du se följande:

  • I Internet Explorer kan du se felaktiga konverteringar eller att tecken saknas.
  • I Safari 9 i OS X El Capitan kan det uppstå problem med hanja-tecken.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: