Ändra språk på din iPhone eller iPad

Du kan ändra språkinställningen på din iPhone eller iPad om fel språk är valt eller om du av misstag har ändrat till ett språk du inte förstår.

Öppna appen Inställningar

 

 

En iPhone som visar startskärmen med symbolen för appen Inställningar förstorad.

Tryck på Allmänt

 

 

En iPhone som visar appen Inställningar med alternativet Allmänt markerat, under Skärmtid.

Välj Språk och region

 

 

En iPhone som visar inställningsmenyn Allmänt, med alternativet Språk och region markerat.

Tryck på Lägg till språk

 

 

En iPhone som visar menyn Språk och region, med Lägg till språk markerat.

Välj språk

 

 

En iPhone som visar listan över tillgängliga systemspråk, med Franska markerat.

Välj ditt primära språk

Ett meddelande med frågan vilket språk du vill använda som ditt primära språk visas. När enheten har uppdaterat språket ska den automatiskt visa språket du valde.

 

En iPhone som visar meddelandet ”Vill du använda franska som ditt primära språk?” Alternativen som visas är Använd franska, Använd engelska (Amerikansk) och Avbryt.

Publiceringsdatum: