Radera bilder från Min bildström

Du kan radera bilder från Min bildström på en iPhone, iPad, iPod touch och på en Mac-dator.

Vad händer när du raderar bilder

När du raderar en bild från Min bildström raderas den från vyn Min bildström på alla dina enheter som stöds när du ansluter dem till wifi eller Ethernet.

När du tar bort bilder från Min bildström raderas inte följande typer av bilder:

 • Bilder som du kopierade till fliken Bibliotek eller albumet Senaste på din iOS-enhet
 • Bilder som du har importerat till appen Bilder
 • Bilder som du har kopierat till en mapp på din PC som inte ingår i Min bildström

När du har raderat en bild kan den fortsätta att visas på din iPhone, iPad eller iPod touch om den är över 30 dagar gammal och du har färre än 1 000 bilder i Min bildström.

Radera bilder

Radera bilder från Min bildström genom att följa stegen nedan.

På din iPhone, iPad eller iPod touch

 1. Öppna appen Bilder.
 2. Tryck på fliken Album.
 3. Tryck på Min bildström.
 4. Tryck på Välj.
 5. Tryck på en eller flera bilder. Det visas en markering vid de bilder som du väljer.
 6. Tryck på knappen Papperskorg . Tryck på Radera [antal] bilder.

På Mac-datorn

 1. Öppna appen Bilder.
 2. Klicka på albumet Min bildström i sidofältet. 
 3. Klicka på de bilder du vill radera.
 4. Gå till Bild i menyraden > Ta bort [antal] bilder från album.

Du kan också klicka på bilden, högerklicka och välja Radera bild.

Om du inte ser Min bildström

Se till att din enhet uppfyller systemkraven för Min bildström och att Min bildström är aktiverat för varje enhet:

 • På iPhone, iPad eller iPod touch trycker du på Inställningar > [ditt namn] > iCloud > Bilder. Om du använder iOS 10.2 eller tidigare trycker du på Inställningar > iCloud > Bilder.
 • Öppna appen Bilder på din Mac och välj sedan Bilder > Inställningar > iCloud.
 • Välj Inställningar på din Apple TV > Användare och konton > [standardanvändare].
 • På din pc öppnar du iCloud för Windows och klickar på Bilder eller Bildström. Sedan klickar du på knappen Alternativ.

Om Min bildström inte är aktiverat tar du bort bilder från appen Bilder istället. 

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: