Radera bilder från Min bildström

Du kan radera bilder från Min bildström på iPhone, iPad, iPod touch, Mac samt Apple TV.

När du raderar en bild från Min bildström raderas den från vyn Min bildström på alla dina enheter när du ansluter dem till wifi eller Ethernet. Alla enheter måste använda den mjukvara som krävs och ha Min bildström påslaget.

Följande bilder raderas inte när du tar bort bilder från Min bildström:

 • Bilder som du har kopierat till fliken Bilder eller kamerarullen på din iOS-enhet
 • Bilder som du har importerat till appen Bilder
 • Bilder som du har kopierat till en mapp på din PC som inte ingår i Min bildström

När du har raderat en bild kan den fortsätta att visas på din iPhone, iPad eller iPod touch om den är över 30 dagar gammal och du har färre än 1 000 bilder i Min bildström.

Innan du börjar

Uppdatera alla enheter till den mjukvara som krävs:

 • iPhone, iPad eller iPod touch med iOS 5.1 eller senare
 • Mac med OS X Lion 10.7.5 eller senare
 • Apple TV (2:a, 3:e eller 4:e generationen) med tvOS 5.0 eller senare
 • Pc med Windows 7 eller senare och iCloud för Windows

Kontrollera att Min bildström är aktiverat på samtliga enheter:

 • På iPhone, iPad eller iPod touch trycker du på Inställningar > [ditt namn] > iCloud > Bilder. Om du använder iOS 10.2 eller tidigare trycker du på Inställningar > iCloud > Bilder.
 • På din Mac går du till Systeminställningar > iCloud. Klicka på Alternativ bredvid Bilder.
 • På din Apple TV väljer du Inställningar > iCloud > Delade album.
 • På din PC öppnar du iCloud för Windows och klickar på Bilder eller Bildström. Sedan klickar du på knappen Alternativ.

Radera bilder

Radera bilder från Min bildström genom att följa stegen nedan. Du kan också radera bilder från delade album. Eller radera bilder som du har i iCloud Bilder.

På din iPhone, iPad eller iPod touch

 1. Öppna programmet Bilder.
 2. Tryck på fliken Album.
 3. Tryck på Min bildström.
 4. Tryck på Välj.
 5. Tryck på en eller flera bilder. Det visas en markering vid de bilder som du väljer.
 6. Tryck på Papperskorgen. Tryck på Radera [antal] bilder.

På Mac-datorn

 1. Öppna programmet Bilder.
 2. Klicka på de bilder du vill radera.
 3. Gå till Bild i menyfältet > Radera bild.
 4. Klicka på Radera för att bekräfta.

Du kan också klicka på bilden, högerklicka och välja Radera bild.

På en Apple TV

 1. I Apple TV-mjukvara 6.0 eller senare väljer du Bilder från huvudmenyn. I Apple TV-mjukvara 5.0 eller tidigare väljer du Bildström eller Internet > Bildström.
 2. Logga in med ditt Apple-ID om det behövs.
 3. Gå till en bild som du vill radera.
 4. Tryck på och håll ned knappen Välj och välj sedan Radera bild.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: