Om lokala ögonblicksbilder i Time Machine

Med Time Machine kan du återskapa filer från lokala ögonblicksbilder av filer på din Mac, även när Time Machine-säkerhetskopian inte är tillgänglig.

Din Time Machine-säkerhetskopieringsenhet är kanske inte alltid tillgänglig, så Time Machine lagrar också några av sina säkerhetskopior på din Mac. Dessa säkerhetskopior kallas lokala ögonblicksbilder.

Så här använder du lokala ögonblicksbilder

När din säkerhetskopia inte är tillgänglig använder Time Machine automatiskt lokala ögonblicksbilder för att du ska kunna återskapa filer. Återanslut din säkerhetskopia för att göra ännu fler säkerhetskopior tillgängliga.

Läs mer om hur du återskapar filer från Time Machine.

Time Machine-fönster

Hur lokala ögonblicksbilder använder lagringsutrymme

Du behöver inte tänka på hur mycket lagringsutrymme som lokala ögonblicksbilder använder eftersom de inte använder utrymme för åtgärder som hämtning av filer, kopiering av filer eller installation av ny mjukvara.

Din Mac räknar utrymmet som dina ögonblicksbilder använder som tillgängligt utrymme. Trots detta lagras ögonblicksbilder i Time Machine endast på hårddiskar som har tillräckligt med ledigt utrymme. Ögonblicksbilder som är gamla eller tar upp utrymme som behövs för andra saker raderas automatiskt.

Om du vill radera lokala ögonblicksbilder manuellt stänger du av Time Machine tillfälligt:

  1. Öppna Time Machine-inställningarna från Time Machine-menyn  i menyraden. Som alternativ kan du välja Apple-menyn () > Systeminställningar och sedan klicka på Time Machine.
  2. Avmarkera Säkerhetskopiera automatiskt eller klicka på Av/På-reglaget beroende på vad du ser i Time Machine-inställningarna.
  3. Vänta några minuter på att de lokala ögonblicksbilderna raderas. Sedan aktiverar du Time Machine igen. Dina hårddiskar för säkerhetskopiering memoreras automatiskt.

Hur ofta sparas lokala ögonblicksbilder?

Time Machine sparar en ögonblicksbild av din startskiva ungefär varje timme och behåller den i 24 timmar. En extra ögonblicksbild av din senaste lyckade Time Machine-säkerhetskopia behålls tills utrymmet behövs. Och i macOS High Sierra eller senare sparas även en ögonblicksbild innan en macOS-uppdatering installeras.

Publiceringsdatum: