Om lokala ögonblicksbilder i Time Machine

Med Time Machine kan du återskapa filer från lokala ögonblicksbilder av filer på din Mac, även när Time Machine-säkerhetskopian inte är tillgänglig.

Din Time Machine-säkerhetskopieringsenhet är kanske inte alltid tillgänglig, så Time Machine lagrar också några av sina säkerhetskopior på din Mac. Dessa säkerhetskopior kallas lokala ögonblicksbilder.

Så här använder du lokala ögonblicksbilder

Om du öppnar Time Machine när din säkerhetskopia inte är tillgänglig använder Time Machine automatiskt lokala ögonblicksbilder för att hjälpa dig återskapa filer. Återanslut din säkerhetskopia för att göra ännu fler säkerhetskopior tillgängliga.

Time Machine-fönster

Hur lokala ögonblicksbilder använder lagringsutrymme

Du behöver inte tänka på hur mycket lagringsutrymme som lokala ögonblicksbilder använder eftersom de inte använder utrymme för åtgärder som hämtning av filer, kopiering av filer eller installation av ny mjukvara.

Din Mac räknar utrymmet som dina ögonblicksbilder använder som tillgängligt utrymme. Och Time Machine lagrar endast ögonblicksbilder på hårddiskar som har tillräckligt med ledigt utrymme och raderar automatiskt ögonblicksbilder som är gamla eller om utrymmet behövs för andra saker.

Om du vill ta bort lokala ögonblicksbilder manunellt inaktiverar du Time Machine och väntar i några minuter för att ta bort dem automatiskt. När du aktiverar Time Machine igen kommer den ihåg dina föregående säkerhetskopior.

Hur ofta sparas lokala ögonblicksbilder?

Time Machine sparar en ögonblicksbild av din startskiva ungefär varje timme och behåller den i 24 timmar. Den behåller ytterligare ögonblicksbild av din senaste lyckade Time Machine-säkerhetskopia tills utrymmet behövs. Och i High Sierra eller senare sparas även en ögonblicksbild innan installationen av en macOS-uppdatering.

Publiceringsdatum: