Dölja ett användarkonto i macOS

Om du behöver hjälpa en användare men inte vill att hen sedan ska kunna se ditt användarkonto när hen loggar in, kan du dölja ditt användarkonto i inloggningsfönstret i macOS.

 Den här artikeln är avsedd för systemadministratörer. Om du tycker att detta rör dig kontaktar du företagets eller skolans systemadministratör.

Dölja ett användarkonto i inloggningsfönstret i macOS

1. Logga in med ett administratörskonto.

2. Använd det här Terminal-kommandot. Byt ut det korta namnet för användaren du vill dölja mot hiddenuser:

sudo dscl . create /Users/hiddenuser IsHidden 1

Användarkontot är också dolt i Systeminställningar (eller Systeminställningar) nästa gång det öppnas. Kommandot kan inte användas med ett gästanvändarkonto. Läs om hur du hanterar ett gästanvändarkonto.

Om FileVault är aktiverat kan en dold användare fortfarande visas i det första inloggningsfönstret när du startar eller startar om din dator. 

Visa ett dolt konto

Om du vill visa den dolda användaren i inloggningsfönstret igen ställer du in användarens IsHidden-attribut till 0:

sudo dscl . create /Users/hiddenuser IsHidden 0

Alternativt kan du radera IsHidden-attributet.

Dölja hemkatalog och sharepoint-plats

Det här kommandot döljer hemkatalogen /Users/hiddenuser:

sudo chflags hidden /Users/hiddenuser

Dessa kommandon tar bort delningspunkten för den offentliga mappen för användaren med det långa namnet ”Dold användare”:

sudo dscl 
delete Local/Defaults/SharePoints/Hidden\ User’s\ Public\ Folder/
exit
Publiceringsdatum: