Dölja ett användarkonto i macOS

Om du behöver hjälpa en användare men inte vill att de sedan ska kunna se ditt användarkonto när de loggar in, kan du dölja ditt användarkonto i inloggningsfönstret i macOS.

 Den här artikeln är avsedd för systemadministratörer. Om du tycker att detta rör dig kontaktar du företagets eller skolans systemadministratör.

Dölja ett användarkonto i inloggningsfönstret i macOS

1. Logga in med ett administratörskonto.

2. Använd det här Terminal-kommandot. Byt ut det korta namnet för användaren du vill dölja mot hiddenuser:

sudo dscl . create /Users/hiddenuser IsHidden 1

Användarkontot är även dolt i Systeminställningar nästa gång det öppnas. Kommandot kan inte användas med ett gästanvändarkonto. Läs om hur du hanterar ett gästanvändarkonto.

Om FileVault är aktiverat kan en dold användare fortfarande visas i det första inloggningsfönstret när du startar eller startar om din dator. 

Visa ett dolt konto

Om du vill visa den dolda användaren i inloggningsfönstret igen ställer du in användarens IsHidden-attribut till 0:

sudo dscl . create /Users/hiddenuser IsHidden 0

Alternativt kan du radera IsHidden-attributet.

Dölja hemkatalog och sharepoint-plats

Det här kommandot döljer hemkatalogen /Users/hiddenuser:

sudo chflags hidden /Users/hiddenuser

Det här kommandot tar bort sharepoint-platsen för användaren med det långa namnet ”Hidden User”:

sudo dscl . delete "/SharePoints/Hidden User’s Public Folder"
Publiceringsdatum: