Dölja ett användarkonto i macOS

Om du behöver hjälpa en användare men inte vill att de sedan ska kunna se ditt användarkonto när de loggar in, kan du dölja ditt användarkonto i inloggningsfönstret i macOS.

 Den här artikeln är avsedd för systemadministratörer. Om du tycker att detta rör dig kontaktar du företagets eller skolans systemadministratör.

Dölja ett användarkonto i inloggningsfönstret i macOS

1. Logga in med administratörskontot.

2. Använd det här Terminal-kommandot. Byt ut det korta namnet för användaren du vill dölja mot ”hiddenuser”:

sudo dscl . create /Users/hiddenuser IsHidden 1

Användarkontot är även dolt i Systeminställningar nästa gång det öppnas. Kommandot kan inte användas med ett gästanvändarkonto. Läs om hur du hanterar ett gästanvändarkonto.

Visa ett dolt konto

Om du vill visa den dolda användaren ställer du in IsHidden-attributet till 0:

sudo dscl . create /Users/hiddenuser IsHidden 0

Alternativt kan du radera IsHidden-attributet.

Dölja hemkatalog och sharepoint-plats

Du kan flytta den dolda användarens hemkatalog till en plats som inte är synlig i Finder. Du kan dessutom ta bort sharepoint-platsen från den dolda användarens offentliga mapp.

Det här kommandot flyttar hemkatalogen för ”hiddenuser” till /var, en dold katalog:

sudo mv /Users/hiddenuser /var/hiddenuser

Det här kommandot uppdaterar användarposten för ”hiddenuser” med sökvägen till den nya katalogen i /var:

sudo dscl . create /Users/hiddenuser NFSHomeDirectory /var/hiddenuser

Det här kommandot tar bort sharepoint-platsen för användaren med det långa namnet ”Hidden User”:

sudo dscl . delete "/SharePoints/Hidden User's Public Folder"
Publiceringsdatum: