Så här loggar du in på en Mac-dator när både FileVault och VoiceOver är aktiverade

Använd dessa steg för att logga in om du använder VoiceOver och FileVault samtidigt.

När du installerar OS X Yosemite kan du välja om du vill kryptera din startenhet med FileVault. Om du krypterar din startenhet, måste du logga in på ditt konto varje gång du startar om din Mac eller när du väcker den från vila. 

VoiceOver är inte tillgängligt via inloggningsfönstret för FileVault. Beroende på datorn anger den med flera ljudsignaler eller tal var pekaren är placerad i inloggningsfönstret.

 1. När din Mac-dator vaknar eller startar avgör du om inloggningsfönstret för FileVault visas genom att trycka på Kommando-F5.

  – Om du hör ”Användarnamn” eller en ljudsignal, finns pekaren i fältet Namn och du kan börja logga in. Fortsätt till steg 2.

  – Om du inte hör tal eller en ljudsignal, visas kanske inte inloggningsfönstret för FileVault än. Vänta en stund och tryck sedan på Kommando-F5 igen. Om du fortfarande inte hör en ljudsignal kan din Mac ha stött på ett problem när krypteringen skulle ställas in. Stäng av din Mac och slå på den igen. En okrypterad inloggningsprocess ska börja när VoiceOver är tillgängligt.

 2. Ange ditt kontonamn och tryck sedan på Retur.

  – Om du hör ”Lösenord” eller en dubbel ljudsignal har du angett ett giltigt kontonamn. Fortsätt till steg 3.

  – Om du hör ”Användarnamn” eller en ljudsignal har du angett ett felaktigt kontonamn och pekaren är kvar i namnfältet. Fortsätt att ange ditt kontonamn tills du hör en dubbel ljudsignal.

 3. Ange ditt kontolösenord och tryck sedan på Retur.

  – Om du hör tre ljudsignaler har du angett ett giltigt lösenord och inloggningen fortsätter.

  – Om du hör ”lösenord” eller en dubbel ljudsignal har du angett ett ogiltigt lösenord och pekaren är kvar i fältet Lösenord. Fortsätt att ange ditt lösenord tills du hör tre ljudsignaler.

 

   

   

Publiceringsdatum: