GarageBand '11 (6.0.5): Grundinnehållet är inte tillgängligt

Om GarageBand '11 (6.0.5) installeras efter GarageBand för Mac (10.x) kanske inte grundinnehållet för GarageBand är tillgängligt.

Ta bort GarageBand för Mac, installera GarageBand '11 (6.0.5) och installera sedan om GarageBand för Mac:

 1. Flytta GarageBand för Mac (10.x) från mappen Program till papperskorgen. Du kan behöva ange ett administratörslösenord.
 2. Öppna biblioteksmappen från den översta nivån i hårddisken och öppna sedan mappen Application Support. Dra mappen GarageBand till papperskorgen. Du kan behöva ange ett administratörslösenord.
 3. Du kan behöva tömma papperskorgen, men se först till att det inte finns någonting annat i papperskorgen som du vill behålla. Flytta objekt som du vill behålla och töm sedan papperskorgen (välj Finder > Töm papperskorgen).
 4. Öppna Mac App Store och se till att du har loggat in på Mac App Store med samma Apple-ID som du använde när du köpte GarageBand '11 (6.0.5). Det här steget passar även om du ursprungligen installerade GarageBand från en skiva.
 5. Klicka på Köpt i verktygsfältet i Mac App Store och sök efter GarageBand '11 (6.0.5) i listan med köpta appar. Om du inte ser det i listan, kontrollerar du att det inte är dolt.
 6. Klicka på Installera om du vill hämta och installera GarageBand '11 (6.0.5).
 7. När installationen är slutförd öppnar du GarageBand och väntar medan det grundläggande innehållet hämtas och installeras. Du kan behöva ange ett administratörslösenord.
 8. Avsluta GarageBand och gå tillbaka till Mac App Store och se till att du är inloggad med samma Apple-ID som du använde när du köpte GarageBand för Mac (10.x).
 9. Klicka på Köpt i verktygsfältet i Mac App Store och sök sedan efter GarageBand (utan versionsnummer) i listan med köpta appar. Om du inte ser det i listan, kontrollerar du att det inte är dolt.
 10. Klicka på Installera om du vill hämta och installera GarageBand för Mac (10.x). GarageBand '11 (6.0.5) flyttas till en mapp som heter GarageBand '11 (6.0.5) i mappen Program.
 11. Om du tidigare köpt ytterligare innehåll för GarageBand, öppnar du GarageBand och markerar Återskapa köp i GarageBand-menyn.
Publiceringsdatum: