Begränsad grafikprestanda i återställning för macOS, säkert läge eller läget för gästanvändare

När din Mac startar i återställning för macOS eller i säkert läge, eller om du är inloggad som gästanvändare, har din Mac begränsade grafikprestanda.

Din Mac har särskilda startlägen som hjälper dig att isolera och lösa vissa problem. Du kan starta från återställning för macOS och använda dess reparations- och återställningsverktyg, eller använda säkert läge för att lösa problem som kanske hindrar din Mac från att starta helt. Du kan även låta tillfälliga användare logga in på din Mac som gäster.

I alla de här lägena har din Mac begränsade grafikprestanda. Det är normalt. Du kanske ser de här avvikelserna i grafikprestandan tills du starta om din Mac eller loggar in med ett vanligt användarkonto:

  • Skärmen ser ut att ”rivas sönder” under övergångar mellan fönster eller vid flyttning av fönster
  • Delar av skärmen, t.ex. rullningslister eller Safaris förloppsfält, blinkar eller tycks flimra
  • Sämre grafikprestanda i allmänhet
  • Förvrängd grafik eller onormalt beteende för grafik i allmänhet
Publiceringsdatum: