Förlänga övergångar i iMovie för Mac

Om du vill förlänga en övergång mellan två klipp kan du behöva förkorta det ena eller båda klippen

I iMovie kan du lägga till effekter som toningar eller upplösningar i övergångar mellan två klipp. Du kan även ändra längden på övergången efter att du har lagt till den.

När du förlänger en övergång använder iMovie extra, oanvända delar av varje klipp för att skapa övergången. Om det inte finns tillräckligt med oanvända delar av klippet visas ett meddelade, och du kan inte förlänga övergången. Om du vill göra övergången längre förkortar du klippen på båda sidorna om övergången.

Ändra längden på en övergång

  1. Dubbelklicka på en övergång i tidslinjen. 
  2. Ange en ny tidslängd.
  3. Klicka på Verkställ. Om du vill ändra längden på alla övergångar klickar du på Verkställ för alla. 

Om iMovie inte låter dig förlänga övergången mellan två klipp förkortar du det ena eller båda klippen.

Förkorta klipp för att göra övergången längre

  1. Dra slutet på det första klipper till vänster i tidslinjen.
  2. Dra början på det andra klippet åt höger.
  3. Dubbelklicka på övergången, ange längd och klicka sedan på Verkställ. Om du fortfarande inte kan förlänga övergången kortar du ner klippen tills du kan ange den längd du vill ha.

Läs mer

Publiceringsdatum: