OS X Mavericks: Felaktiga tecken visas ibland med den japanska inmatningsmetoden kotoeri

Om du har valt flera inmatningsmetoder i Mavericks kan något av följande inträffa:

  • När både kotoeri och ett annat språk har ställts in som inmatningsmetod används inte alltid JIS-tangentbordsinställningarna (Japan Industry Standards).
  • Ditt lösenord för skärmsläckaren accepteras inte i OS X trots att du skrivit in det helt rätt.
Den här artikeln har arkiverats och uppdateras inte längre av Apple.

I OS X Mavericks används latinsk tangentbordslayout i kotoeri i meddelanderutorna i listan ovan när du skriver japansk text. Det här leder till skillnader i tangentbordslayouten när flera språk är aktiverade som inmatningskälla. Om exempelvis både kotoeri och franska är aktiverade som inmatningskälla registrerar ett japanskt tangentbord inmatningen av bokstaven Q som ett A. 

Du kan ändra det här funktionssättet genom att avaktivera alla ytterligare språk vid sidan av japanska på fliken Inmatningskällor under Tangentbordsinställningar i Systeminställningar.

Publiceringsdatum: