Om inget ljud eller förvrängt ljud hörs från högtalaren på iPhone, iPad eller iPod touch

Läs mer om vad du ska göra om du inte kan höra en persons röst tydligt, hör sprakande, statisk elektricitet eller har problem med ljudkvalitet.

Kontrollera ljudinställningarna

Om din enhet har Ringsignal/Ljud av flyttar du reglaget framåt, mot enhetens skärm, så att du inte ser orange färg. Om du använder en iPad kan du också svepa nedåt från det övre högra hörnet för att visa Kontrollcenter och kontrollera att Tyst läge är av. 

Knappen för Ringsignal/Ljud av

Öppna Inställningar > Stör ej och kontrollera att Stör ej är av.

Rengör mottagare och högtalare

Ta bort alla bildskärmsskydd, skyddsfilmer eller fodral från din enhet. Kontrollera om högtalarens öppning är igentäppt eller smutsig. På iPhone (endast) kontrollerar du att mottagaren inte är igentäppt eller smutsig. Om det behövs rengör du högtalarens eller mottagarens öppning med en liten mjuk borste. Kontrollera att borsten är ren och torr.

 

Kontrollera ljudet på din enhet

Gå till Inställningar > Ljud (eller Inställningar > Ljud och haptik) och dra reglaget Ringsignal och påminnelser fram och tillbaka några gånger. Om du inte hör något ljud eller om högtalarknappen på reglaget Ringsignal och påminnelser är nedtonad kan din högtalare behöva service. Kontakta Apple-supporten för iPhone, iPad eller iPod touch.

 

Prova att ringa ett samtal

Om du hör ljud provar du att ringa ett samtal med din iPhone och slår på högtalartelefonen. På iPad eller iPod touch ringer du ett FaceTime-samtal. Om du fortfarande inte kan höra något eller hör statisk elektricitet eller sprakande kan nätverket eller mottagningen vara problemet. Prova att ringa igen senare eller från en annan plats.

FaceTime är inte tillgängligt i alla länder och regioner.

 

Publiceringsdatum: