Om inget ljud eller förvrängt ljud hörs från högtalaren på iPhone, iPad eller iPod touch

Läs mer om vad du ska göra om du inte kan höra en persons röst tydligt, hör sprakande, statisk elektricitet eller har problem med ljudkvalitet.

Gör så här

  1. Om din enhet har Ringsignal/Ljud av flyttar du reglaget framåt, mot enhetens skärm, så att du inte ser orange färg. Om du använder en iPad kan du också svepa nedåt från det övre högra hörnet för att öppna Kontrollcenter och se till att Tyst läge är av.
    iPhone knappen för Ringsignal/Ljud av
  2. Öppna Inställningar > Fokus > Stör ej och kontrollera att Stör ej är av.

Kontakta Apple-supporten

Om du kontrollerade ljudinställningarna och din enhet fortfarande har ljudproblem, kontakta Apple-support för att diskutera servicealternativ.

Om du vill prova fler steg på egen hand

Om du föredrar är här några fler steg som du kan prova på egen hand. Efter att ha följt dessa steg kan du fortfarande behöva kontakta Apple-support för att diskutera servicealternativ.

  1. Ta bort alla bildskärmsskydd, skyddsfilmer eller fodral från din enhet. 
  2. Kontrollera om högtalarens öppning är igentäppt eller smutsig. På iPhone (endast) kontrollerar du att mottagaren inte är igentäppt eller smutsig. 
  3. Om det behövs rengör du högtalarens eller mottagarens öppning med en liten mjuk borste. Kontrollera att borsten är ren och torr.
  4. Gå till Inställningar > Ljud (eller Inställningar > Ljud och haptik) och dra reglaget Ringsignal och påminnelser fram och tillbaka några gånger. Om du inte hör något ljud eller om högtalarknappen på reglaget Ringsignal och påminnelser är nedtonad kan din högtalare behöva service.
  5. Om du hör ljud provar du att ringa ett samtal med din iPhone och slår på högtalartelefonen. På iPad eller iPod touch ringer du ett FaceTime-samtal. Om du fortfarande inte kan höra något eller hör statisk elektricitet eller sprakande kan nätverket eller mottagningen vara problemet. Prova att ringa igen senare eller från en annan plats.

FaceTime är inte tillgängligt i alla länder och regioner.

Publiceringsdatum: