Om mikrofonerna på din iPhone, iPad eller iPod touch inte fungerar

Läs om vad du kan göra om ljudet är otydligt under telefonsamtal eller FaceTime-samtal, eller om Siri inte kan identifiera din röst.

Du kan uppleva något av följande problem på din iOS-enhet när du ringer ett samtal, använder FaceTime eller Siri, eller när du spelar upp inspelat ljud:

 • Andra hör inte vad du säger i ett telefon- eller FaceTime-samtal.
 • Andra hör dig otydligt under ett telefonsamtal eller FaceTime-samtal.
 • Siri säger Jag förstod inte eller hör inte din begäran eller hör endast delar av den.
 • Vid uppspelning av inspelat ljud kan ljudet låta oskarpt eller också hörs inget ljud. 
 • Det går inte att ändra ljudkällorna under ett samtal.

Pröva mikrofonerna på enheten

Testa varje mikrofon för sig för att se om det är fel på mikrofonen på enheten, och inte på mobilnätsanslutningen eller appen som du använder. Mikrofonens placering varierar på olika enheter. Använd produktens tekniska information när du letar efter mikrofoner.

Se till att iOS-enheten inte är ansluten till ett kabelanslutet eller trådlöst headset när du testar mikrofonerna.

iPhone

Det finns fler än en mikrofon på iPhone-enheten.

Testa den primära mikrofonen längst ned på iPhone genom att öppna Röstmemon och trycka på inspelningssymbolen. Prata in i mikrofonen och spela sedan upp inspelningen genom att trycka på uppspelningssymbolen. Du ska kunna höra din röst tydligt.

Testa den främre mikrofonen genom att öppna appen Kamera och sedan spela in en video med den främre kameran. Testa den bakre mikrofonen genom att öppna appen Kamera och sedan spela in en video med den bakre kameran. När du spelar upp videon ska du höra din egen röst tydligt.

Om din röst låter svag under ett telefonsamtal kontrollerar du att den bakre mikrofonen inte är blockerad eller övertäckt.

Om Siri inte kan höra dig ser du till att mottagaren och den främre mikrofonen på ovansidan av din iPhone inte täcks eller är smutsig.

iPad

Om du vill testa mikrofonen på din iPad ser du till att inget täcker mikrofonen, och sedan öppnar du Röstmemon och trycker på inspelningssymbolen. Prata in i mikrofonen och spela sedan upp inspelningen genom att trycka på uppspelningssymbolen. Du ska kunna höra din röst tydligt. Läs om var mikrofonen finns på din iPad.

iPod touch

Öppna Röstmeddelanden om du vill testa mikrofonen på iPod touch. Tryck på inspelningssymbolen, prata in i mikrofonen och spela sedan upp inspelningen genom att trycka på uppspelningssymbolen. Du ska kunna höra din röst tydligt.

Få hjälp

Om problemet finns kvar när du har testat mikrofonen på enheten försöker du med dessa steg:

 1. Koppla från alla tillbehör samt eventuella Bluetooth-headset.
 2. Se till att du inte blockerar mikrofonen med fingrarna eller fodralet när du håller i enheten eller spelar in video.
 3. Ta bort skyddshöljen, skyddsfilmer eller skyddsfodral som täcker mikrofonen eller iPhone-mottagaren.
 4. Ta bort eventuellt skräp från mikrofonerna eller iPhone-mottagaren.
 5. Starta om enheten.
 6. Se till att du har den senaste iOS-versionen.

Kontakta Apple-supporten om du har prövat dessa steg och andra fortfarande inte kan höra dig via telefon- eller FaceTime-samtal, eller om Siri inte hör dig.

FaceTime är inte tillgängligt i alla länder och regioner.

Publiceringsdatum: