AirPort-basstationen visas inte eller ”Ett oväntat fel inträffade” visas i AirPort-verktyg 6.3

En AirPort-basstation som visades i de föregående versionerna av AirPort-verktyget visas kanske inte i AirPort-verktyg 6.3 för OS X. AirPort-basstationen identifieras, men följande varningsmeddelande kan visas under inställningen: ”Ett oväntat fel inträffade. Försök igen."

Den här artikeln har arkiverats och uppdateras inte längre av Apple.

Anvisningar för OS X Lion och Mountain Lion

Det kan bero på att IPv6 har avaktiverats. Så här aktiverar du IPv6 för nätverksgränssnittet:

  1. Välj Apple-menyn () > Systeminställningar och klicka på Nätverk.
  2. Om en låssymbol visas i det nedre vänstra hörnet klickar du på den och anger ditt administratörsnamn och lösenord för att låsa upp fönstret.
  3. Klicka på din nätverkstjänst (wifi eller Ethernet) i listan och sedan på Avancerat.
  4. Klicka på fliken TCP/IP.
  5. Välj Endast lokal länk i popupmenyn Konfigurera IPv6.
  6. Klicka på OK.
  7. Klicka på Verkställ.

AirPort-enheten ska nu visas i AirPort-verktyg.

Läs mer

Anvisningar för AirPort-verktyg tillsammans med iOS finns i den här artikeln.

Publiceringsdatum: