AirPort-basstationen visas inte i AirPort-verktyg 1.3 för iOS

AirPort-basstationerna som visades i tidigare versioner av AirPort-verktyg kanske inte visas i AirPort-verktyg 1.3 för iOS.

Den här artikeln har arkiverats och uppdateras inte längre av Apple.

Tidigare konfigurerad AirPort-basstation visas inte

Om din AirPort-basstation har konfigurerats tidigare och du inte har återställt den, startar du om iOS-enheten och kontrollerar sedan om AirPort-basstationen visas i AirPort-verktyg för iOS.

Du startar om den genom att hålla ned vilo-/väckningsknappen i några sekunder tills det röda reglaget visas. Flytta sedan reglaget.


Nya eller återställda (med Återställ förvalsinställningar) AirPort-basstationer visas inte

Om du ställer in en ny eller återställer en AirPort-basstation visas den inte i AirPort-verktyg för iOS förrän du har konfigurerat den i wifi-inställningarna:

  1. Tryck på Inställningar och sedan på Wifi.
  2. Tryck på namnet på basstationen under Ställ in en AirPort-basstation.
  3. Följ anvisningarna på skärmen.

Läs mer

För AirPort-verktyg 6.3 för OS X läser du den här artikeln.

Publiceringsdatum: