En del enheter från tredje part hittar kanske inte wifi-nätverk på 5 GHz från AirPort-basstationer

En del wifi-enheter från tredje part hittar kanske inte wifi-nätverk på 5 GHz från AirPort basstationer.

Den här artikeln har arkiverats och uppdateras inte längre av Apple.

I de flesta länder och regioner får de flesta wifi-kanaler på 5 GHz enligt lag enbart användas av enheter som stödjer DFS-funktionen (Dynamic Frequency Selection), som gör att wifi-utrustning inte stör radaranläggningar. Många regionala versioner av AirPort-basstationerna har stöd för DFS för att kunna komma åt dessa kanaler. Om AirPort-basstationen är konfigurerad för att välja kanaler automatiskt kanske den väljer en kanal som kräver stöd för DFS. En del wifi-enheter från tredje part stödjer inte DFS och får därför inte använda de kanalerna. Om din AirPort-basstation väljer en kanal som din wifi-enhet från tredje part inte kan använda kommer din wifi-enhet inte heller att kunna hitta eller ansluta till din AirPort-basstation.

Du ser till att en wifi-enhet från tredje part kan hitta AirPort-basstationens wifi-nätverk på 5 GHz genom att ställa in basstationens 5 GHz-kanal på en kanal som wifi-enheten stödjer:

  1. Öppna AirPort-verktyget i Program > Verktygsprogram
  2. Välj den basstation som du vill ställa in och klicka på Redigera.
  3. Klicka på Trådlös och därefter på Trådlösa alternativ.
  4. Observera vilken 5 GHz-kanal som AirPort-basstationen använder och välj en annan kanal i popup-menyn Kanal för 5 GHz-kanalen. Kanalerna som visas i popup-menyn är inte DFS-kanaler och det är troligt att de stöds av de flesta wifi-enheter från tredje part.

Viktigt! När du ställer in AirPort-basstationens 5 GHz-kanal manuellt kan du råka ut för störningar. I sådana fall måste du testa olika kanaler tills du hittar en utan störningar.

När du ändrar kanalen för en AirPort-basstation behöver du inte ändra kanalen på datorerna som är anslutna till det trådlösa nätverket.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: