GarageBand för iOS: Förvrängt ljud med Audiobus och flerkanalsenheter

När du använder Audiobus för att spela in i GarageBand från en Audiobus-aktiverad app kan ljudet i vissa situationer förvrängas om du ansluter ett flerkanaligt ljudgränssnitt.

I detta fall måste den Audiobus-aktiverade appen uppdateras. Kontakta tillverkaren för ytterligare information.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: