Om varningen ”Frigör utrymme på enhet C” visas under en Windows-uppgradering

När du uppgraderar från en tidigare version av Windows kan meddelandet ”Frigör utrymme på enhet C” visas på MacBook Air (11 tum, mitten 2012) med en inbyggd 64 GB flashenhet.

Installera en fullständig version av Windows istället för att använda en uppgraderingsversion. Det går inte att installera uppgraderingsversioner eftersom den inbyggda flashenheten på 64 GB endast kan allokera 34 GB utrymme för en Windows-partition. Det räcker inte för en uppgraderingsinstallation. 

Dessa steg raderar den nuvarande Windows-partitionen på din Mac. Se till att du har en säkerhetskopia av alla viktiga data på din Windows-partition innan du utför dessa steg.

Använd dessa steg för att ta bort din nuvarande installation av Windows och installera sedan om en fullständig version av Windows:

  1. Säkerhetskopiera dina data från Windows-partitionen.
  2. Starta din Mac från OS X.
  3. I Finder väljer du Gå > Verktygsprogram.
  4. Öppna Boot Camp-assistenten från fönstret Verktygsprogram.
  5. Klicka på Fortsätt och välj sedan alternativet Ta bort Windows … eller en senare version.
  6. När Boot Camp har slutfört raderingen av din Windows-partition, använder du Boot Camp-assistenten till att installera en fullständig version av Windows.
  7. När installationen är klar återskapar du dina data från säkerhetskopian.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: