MacBook Pro (13 tum, sent 2012): Förvrängd eller svart skärm under Windows 8-installationen

När du installerar Microsoft Windows 8 på en MacBook Pro (13 tum, sent 2012) med Boot Camp kan en svart eller förvrängd bild med en blå stapel visas under Windows-installationen. Detta händer eftersom Windows installationsprogram inte har de nödvändiga drivrutinerna till denna Mac-dator.

Du måste starta installationen av Windows 8 igen och följa stegen nedan för att åtgärda problemet. Stegen innebär att du skapar ett USB-minne som innehåller den aktuella Boot Camp Windows-programvaran (drivrutiner) för att ansluta till Mac-datorn under installationen.

 1. I OS X väljer du Verktygsprogram från menyn .
 2. Öppna Boot Camp-assistenten.
 3. Klicka på Fortsätt.
 4. Om du använder en hämtad kopierad (ISO)-bild av Windows 8 klickar du på kryssrutan bredvid Skapa en Windows 7 eller senare installationsskiva, så att den markeras.
 5. Om du vill installera Windows klickar du på kryssrutan bredvid Installera Windows 7 eller senare version, så att den markeras.
 6. Om du vill skapa USB-minnen med ISO-installationsprogrammet och rätt drivrutiner för din dator, klickar du på kryssrutan bredvid Hämta den senaste Windows-stödprogramvaran från Apple, så att den markeras.
 7. Klicka på Godkänn. Du kommer att bli ombedd att ansluta ett USB-minne (flashenhet eller hårddisk) så att Windows-programvaran (drivrutiner) kan installeras. Varning! Alla data på USB-enheten raderas under denna process. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra skapandet av minnet. Om du vill skapa egna installationsmedier för drivrutiner utan att använda Boot Camp-assistenten, klickar du här och följer instruktionerna på hämtningssidan.
 8. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra installationen av Windows 8. Om du vill få mer information läser du Boot Camp 5-installationshandboken.

Läs mer

Du kan också använda en Windows 8-DVD för att installera Windows på din dator om du har en extern optisk USB-enhet. Detta kräver några fler steg än ovanstående process.

 1. Anslut en extern optisk enhet och placera installations-DVD:n för Windows i den.
 2. När enheten visas på skrivbordet, väljer du Verktygsprogram från menyn .
 3. Öppna Boot Camp-assistenten
 4. Klicka på Godkänn.
 5. Klicka på rutan bredvid Hämta den senaste Windows-stödprogramvaran från Apple och Installera Windows 7 eller senare version, så att den markeras. 
 6. Klicka på Godkänn. Du kommer att bli ombedd att ansluta ett USB-minne (flashenhet eller hårddisk) så att Windows-programvaran (drivrutiner) kan installeras. Varning! Alla data på USB-enheten raderas under denna process. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra skapandet av minnet. Om du vill skapa egna installationsmedier för drivrutiner utan att använda Boot Camp-assistenten klickar du här och följer instruktionerna på hämtningssidan.
 7. Se till att USB-enheterna med drivrutinerna är anslutna till din Mac-dators USB-port.
 8. Du kommer att bli ombedd att skapa en partition där du kommer att installera Windows. Använd reglaget för att välja storleken på partitionen och klicka på Installera.
 9. När partitioneringen är klar startar Mac-datorn om.
 10. Vänta på startljudet, håll ned alternativtangenten tills du ser startenhetsalternativet. Obs! Det är avgörande för en lyckad DVD-installation hålla ned alternativtangenten. MacBook Pro försöker starta från USB-enheten istället för DVD:n om alternativtangenten inte hålls intryckt vid startljudet. Om du missar startljudet och skärmen blir svart eller om du ser meddelandet ”Tryck på valfri tangent för att starta från CD eller DVD” eller annat meddelande provar du med detta:
  • Stäng av datorn genom att hålla strömbrytaren intryckt. När datorn stängs av trycker du på strömbrytaren igen för att slå på datorn. Håll ned alternativtangenten när du hör startljudet tills du ser startenhetsalternativet.
 11. Klicka på Windows DVD-symbolen och sedan på uppåtpilen under den.
 12. Mac-datorn börjar nu installera Windows. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra installationen av Windows.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: