Wi-Fi: Användare i gästnätverket kan kommunicera med varandra, men kan inte ansluta till internet

Datorer och enheter (Wi-Fi-klienter) som är anslutna till ett gästnätverk kan kommunicera med varandra, men kan inte ansluta till internet.

Detta kan hända om AirPort-basstationen som använder gästnätverket är konfigurerad för en DNS-server på det lokala nätverket.

Den här artikeln har arkiverats och uppdateras inte längre av Apple.

Basstationen måste använda en extern DNS-server, exempelvis den från din internetleverantör.

Så här ändrar du dina DNS-inställningar:

  1. Öppna AirPort-verktyg (i mappen Verktygsprogram).
  2. Välj din AirPort-basstation.
  3. Klicka på Redigera.
  4. Klicka på fliken Internet.
  5. Radera de manuella IP-adresserna för DNS-servrar och IPv6 DNS-servrar.
  6. Klicka på Uppdatera.

AirPort-basstationen använder nu den externa DNS-servern och enheter på gästnätverket bör kunna ansluta till internet.

Publiceringsdatum: