Om du får timeout-fel med Exchange-konton på iPhone, iPad eller iPod touch

En klients ActiveSync-begäran kan skapa en serie HTTP 500-fel. Dessa fel kan göra att e-post, kalender och kontaktdata för Exchange på en iOS-enhet laddas in på nytt. Såhär gör du för att lösa problemet för dina enheter om du är administratör.

Den här texten vänder sig till Exchange Server-administratörer. Om det uppstår problem med ditt Exchange-konto på din iPhone, iPad eller iPod touch kontaktar du ditt företags Exchange Server-administratör.

En iPhone, iPad eller iPod touch kan få anslutningsfel från en mellanserver. Dessa fel uppstår om en överföring tar längre än den tillåtna tiden innan e-postservern och enheten avslutar en session. Ibland är ett Time to Live- (TTL) eller heartbeat-intervall (HBI) på mellanservrarna kortare än livslängden på Exchange-servrarnas ActiveSync-transaktioner. När detta inträffar kommunicerar inte enheten och e-postservern.

Kontrollera TTL-inställningarna för mellanservrarna mellan iOS-enheter och e-postservern. ActiveSync-transaktioner misslyckas när dessa inställningar inte överstiger högsta TTL.

Identifiera problemet

När transaktionen tar längre tid än TTL-inställningarna tillåter uppstår ett fel på enheten. Det kan vara ett HTTP 500-fel eller statusfel 110. Dessa fel kan fördröja kontots data i mappen eller orsaka att data laddas om. Till exempel kan begäran om att synkronisera en Exchange-kalender skapa flera 500-fel efter varandra. När detta inträffar ber iOS Exchange att skicka all kalenderdata nästa gång den ansluter. På så sätt ersätter iOS den lokala cachen med kalenderdata.

Kontrollera ActiveSync-loggen för att ta reda på vilken feltyp enheten fick när problemet inträffade. Här är ett exempel på ett HTTP 500-fel i en ActiveSync-logg:

Händelsetyp: Fel
Källa till händelsen: Server ActiveSync
Dator: Server

Beskrivning: Oväntat serverfel i Exchange-postlådeservern: [myserver.company.com] Användare: [user@company.com] HTTP-statuskod: [500]. Kontrollera att Exchange-postlådeservern fungerar som den ska.

Läs om hur du identifiererar HTTP- eller statusfel i dina Exchange-loggar.

Ställ in serverns HBI på 59 minuter

HBI är den tid som iOS beräknar bör gå mellan pingningar till servern. Om du är administratören för Exchange Server ställer du in serverns HBI på 59 minuter. Läs om hur du justerar HBI för din server.

Bekräfta timeout-tiden för alla brandväggar i nätverket

Om du är system- eller nätverksadministratör ställer du in time för alla brandväggar i nätverket på 30 minuter eller mer. Standard-timeout för vissa enheter kan vara så kort som bara fem minuter. Ge tillräcklig tid för ping och andra synkroniseringsprocesser att nå brevlådan och komma tillbaka. Läs om hur du ställer in och bekräftar alla inställningar för brandväggar i nätverket.

Uppdatera inställningarna på iPhone, iPad eller iPod touch

För att minska mängden data som synkroniseras till enheten sänker du värdet på dessa inställningar:

  • Antalet Mail-dagar som synkroniseras
  • Tidsramen för Synkronisera kalenderhändelser
  • Hur ofta enheten hämtar data från servern och hur ofta servern skickar data till enheten

Det här dokumentet kommer att uppdateras efterhand som ytterligare information blir tillgänglig.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: