Använd inte handstöd eller tangentbordsskydd på en bärbar Mac-dator med Retina-skärm

Om du lämnar något på ovansidan (området med tangentbord och handstöd) kan det leda till att bildskärmen skadas när du stänger den.

Eftersom bärbara Mac-datorer med Retina-skärm har en tunn design är det tätt mellan bildskärmen och ovansidan. Använd inte handstödsskydd eller tangentbordsskydd, eftersom den extra tjockleken kan påverka bildskärmens stängda position.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: