Diktering på Mac-datorn fungerar kanske inte om din internetanslutning är filtrerad

Diktering måste ha åtkomst till vissa Apple-servrar via din internetanslutning för att fungera.

Diktering kanske inte fungerar om Mac-datorn är ansluten till ett nätverk som använder en brandvägg, en proxyserver eller programvara för internetfiltrering som blockerar vissa webbplatser. Kontakta nätverksadministratören och kontrollera att följande adresser kan nås:

Serveradress Port
https://guzzoni.apple.com TCP-port 443

Om du vill använda Diktering när du är offline aktiverar du Förbättrad diktering i panelen Diktering och tal i Systeminställningar medan du fortfarande är ansluten till internet. När du har ställt in Förbättrad diktering kan du använda funktionerna i Diktering utan att vara ansluten till internet.

Publiceringsdatum: