GarageBand för iOS: Kanske inte kan dela till SoundCloud

Du kanske inte kan dela en låt till SoundCloud när du använder Anslutning till Facebook-funktionen. Du kan se ett meddelande som anger att ”Safari kan inte öppna sidan eftersom adressen är ogiltig”.

Det här problemet åtgärdas i GarageBand för iOS 1.2.1. Uppdatera GarageBand för iOS till den senaste versionen genom att trycka på App Store på enheten och sedan välja Uppdateringar.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: