GarageBand för iOS 1.2: Stämpla in/ut inte tillgängligt under en jamsession

Det kan hända att knappen Inspelning inte är tillgänglig under uppspelning i en jamsession. Detta gör det omöjligt för dig att stämpla in eller ut.

Detta kan hända om en deltagare har markerat ett spår i Ljudinspelare eller gitarrförstärkaren. Stämpla in eller ut under en jamsession genom att välja ett programvaruinstrumentspår.

Läs mer

Spela in spår i Ljudinspelare eller gitarrförstärkaren samtidigt på fler än en deltagares enheter genom att aktivera Bandledarreglage. Tryck sedan på Spela in på bandledarens enhet.

Publiceringsdatum: