OS X Lion: Uppgradering från Mac OS X 10.6 fungerar inte med RAID-programvara: ”Ett fel inträffade när installationen förbereddes. Försök köra programmet igen.” visas

Vid uppgradering av en dator med Mac OS X 10.6 Snow Leopard eller Mac OS X Server 10.6 till Lion kan följande varning visas om programmet Installera Mac OS X Lion öppnas från en programvarubaserad RAID-volym:

”Ett fel inträffade när installationen förbereddes. Försök köra programmet igen.”

Om startskivan med Mac OS X 10.6 är en programvarubaserad RAID-volym

Kopiera programmet Installera Mac OS X Lion från mappen Program till en annan skiva som inte är en del av en programvarubaserad RAID. Du kan använda en annan intern volym (om tillgänglig) eller en extern enhet, till exempel ett USB-minne. Dubbelklicka på kopian av Installera Mac OS X Lion på den volym som inte är en RAID-volym när du vill starta installationen.
 

Om startskivan med Mac OS X 10.6 inte är en programvarubaserad RAID-volym

Kontrollera att du inte använder en kopia av programmet Installera Mac OS X Lion som finns på en programvarubaserad RAID-volym.

Publiceringsdatum: