Mac-datorer: Vilostatuslampans beteende

Den här artikeln beskriver olika beteenden hos vilostatuslampan och vad de innebär.

Obs! Om din MacBook, MacBook Air och MacBook Pro har en vilostatuslampa uppstår följande beteenden. Dessa beteenden uppstår även på vissa iMac- och Mac Pro-modeller, även om inte alla Mac-datorer har vilostatuslampor.

Lägen och beteenden hos vilostatuslampan

POST (Power-On Self-Test)
Om vilostatuslampan blinkar en eller flera gånger efter att du har tryckt på strömknappen för att slå på datorn och mönstret upprepas efter en kort paus, kan det hända att datorn inte klarade POST-testet.

  • Om maskinvaruproblem inträffar på datorn under POST-testet, kan det hända att datorn använder en kombination av ljudsignaler och blinkande vilostatuslampa för att kommunicera POST-problemkoder.
  • Ta reda på orsaken till POST-problemet genom att observera vilostatuslampans blinkningsmönster. Läs därefter följande supportartikel från Apple för mer information om POST-koder: RAM-felkoder för Power-On Self Test på Intel-baserade Mac-datorer.

Start
När du trycker ned strömbrytaren för att slå på datorn aktiveras vilostatuslampan. När datorn startar lyser vilostatuslampan tills processorn (grafikprocessorn) har initialiserats och skärmen tänds. När grafikprocessorn initialiseras på rätt sätt, kommer skärmen att tändas samtidigt som vilostatuslampan släcks. 

Köra och visa viloläge

Vilostatuslampan är av medan datorn har startats och körs.

 

Vilostatuslampan är släckt tills datorn går i viloläge för skärm när den körs (bildskärmen stängs av men datorn är på). I detta läge tänds vilostatuslampan men den blinkar inte. Den förblir i detta läge tills skärmen tänds på nytt, då vilostatuslampan släcks igen.

 

Obs! Du kan aktivera bildskärmsvila via Apple-menyn () > Systeminställningar > Strömsparare eller genom att trycka Kontroll-Skift-utmatningstangenten.

 

Dator i viloläge

När datorn är i viloläge pulserar vilostatuslampan sakta på och av. Aktivera viloläget för datorn via Apple-menyn () > Systeminställningar > Strömsparare.

 

Om en bärbar dators batteri är helt uttömt och datorn försätts i läget Säkert viloläge, tänds inte vilostatuslampan alls.

 

Nedstängning

När du väljer kommandot Stäng av kommer OS X att först stänga av grafikprocessorn.  Detta får skärmen att stängas av. När skärmen stängs av tänds vilostatuslampan. Under några sekunder efter avstängningen, men innan strömmen bryts till moderkortet, kommer vilostatuslampan att fortsätta lysa utan att blinka. När datorn är helt avstängd slocknar vilostatuslampan.

 

Diagnostisk användning:

  • Du kan använda vilostatuslampan som en hjälp för att avgöra huruvida datorn är strömförsedd vid starten.
  • MacBook Air (Original, sent 2008 och mitten 2009) Batteridiagnostik: Om MacBook Airs vilostatuslampa blinkar fem gånger vid starten eller efter väckning från viloläge och mönstret upprepas efter en kort paus, kan det hända att datorbatteriet behöver service. Mer information finns i MacBook Air (Original, sent 2008 och mitten 2009): Om batterifelsökning.

 

Publiceringsdatum: