Mac-datorer Vilostatuslampans beteende

Läs mer om olika beteenden hos vilostatuslampan och vad de innebär.

Vilostatuslampan på din MacBook, MacBook Air och MacBook Pro beter sig olika beroende på din Mac-dators tillstånd. Dessa beteenden uppstår även på vissa iMac-, Mac mini- och Mac Pro-modeller, även om inte alla Mac-datorer har vilostatuslampor.

När du trycker på strömbrytaren

Varje gång du startar din Mac-dator utför den olika hårdvarukontroller, självtest vid start (POST).

Om vilostatuslampan blinkar en eller flera gånger efter att du har startat datorn och mönstret upprepas efter en kort paus, kan det hända att datorn inte klarade POST-testet.

Under start

När du trycker ned strömbrytaren för att starta datorn aktiveras vilostatuslampan. När datorn startar lyser vilostatuslampan tills processorn (grafikprocessorn) har initialiserats och skärmen tänds. När grafikprocessorn initialiseras på rätt sätt kommer skärmen att tändas samtidigt som vilostatuslampan släcks. 

På Mac mini-modeller från 2011 eller senare förblir vilostatuslampan tänd när datorn är påslagen.

Under körning eller bildskärmsvila

När datorn körs är vilostatuslampan släckt. Vilostatuslampan slås på och blinkar inte om skärmen stängs av men datorn fortfarande är påslagen. Den förblir i detta läge tills skärmen slås på. Då släcks vilostatuslampan igen.

På Mac mini-modeller från 2011 eller senare förblir vilostatuslampan tänd när datorn körs. 

Du kan slå på Skärm i viloläge genom att trycka på Kontroll-Skift-utmatningstangenten. Dra reglaget Stäng av skärmen efter i panelen Strömsparare under Systeminställningar om du vill ändra inställningarna för Skärm i viloläge.

Under viloläge

När Mac-datorn är i viloläge pulserar vilostatuslampan långsamt. På Mac mini-modeller från 2018 förblir vilostatuslampan tänd när datorn är i viloläge. Du kan anpassa din Mac-dators beteende under vila i panelen Strömsparare i Systeminställningar.

Om en bärbar Mac-dators batteri är helt uttömt och datorn försätts i läget Säkert viloläge, tänds inte vilostatuslampan alls.

Under avstängning

När du väljer kommandot Stäng av kommer macOS att först stänga av grafikprocessorn. Detta stänger av skärmen. När skärmen stängs av tänds vilostatuslampan. Under några sekunder efter avstängningen, men innan strömmen bryts till moderkortet, kommer vilostatuslampan att fortsätta lysa utan att blinka. När datorn är helt avstängd slocknar vilostatuslampan.

På Mac mini-modeller från 2018 slocknar vilostatuslampan när datorn är helt avstängd.

Diagnostisk användning

  • Du kan använda vilostatuslampan som en hjälp för att avgöra huruvida datorn är strömförsedd vid starten.
  • Om vilostatuslampan på en MacBook Air (original, sent 2008 eller mitten av 2009) blinkar fem gånger vid starten eller efter väckning från viloläge och mönstret upprepas efter en kort paus kanske datorbatteriet behöver service
Publiceringsdatum: