Statuslampans beteende på Mac-datorer

Läs mer om statuslampans olika beteenden och vad de innebär.

Statuslampan (SIL) på en Mac mini och Mac Pro har olika beteendemönster baserat på din Mac-dators tillstånd. Dessa beteendemönster förekommer också på vissa MacBook-, MacBook Pro-, MacBook Air- och iMac-modeller. Dock har inte alla Mac-datorer en statuslampa. Om du har en Mac Pro kan du läsa mer om statuslampans beteende på Mac Pro (2019).

När du trycker på strömbrytaren

Varje gång du slår på din Mac utför den olika hårdvarukontroller. Om statuslampan blinkar en eller flera gånger efter att du har startat datorn och beteendemönstret upprepas efter en kort paus kan det finnas ett hårdvaruproblem. Kör Apple Diagnostics för att isolera problemet.

Under start

När du trycker ned strömbrytaren för att starta datorn aktiveras statuslampan. När datorn startar lyser statuslampan tills processorn (grafikprocessorn) har startats och skärmen tänds. När grafikprocessorn startas på rätt sätt tänds skärmen samtidigt som statuslampan släcks. 

På Mac mini-modeller från 2011 eller senare fortsätter statuslampan vara tänd när datorn är påslagen.

Under körning eller bildskärmsvila

När datorn körs är statuslampan släckt. Statuslampan slås på och blinkar inte om skärmen stängs av men datorn fortfarande är påslagen. Den fortsätter vara i detta läge tills skärmen slås på. Då släcks statuslampan igen.

På Mac mini-modeller från 2011 eller senare fortsätter statuslampan vara tänd när datorn körs. 

Du kan slå på Skärm i viloläge genom att trycka på Kontroll-Skift-utmatningstangenten. Dra reglaget Stäng av skärmen efter i panelen Strömsparare eller Batteri under Systeminställningar om du vill ändra inställningarna för Skärm i viloläge.

Under viloläge

När Mac-datorn är i viloläge pulserar statuslampan långsamt. På Mac mini-modeller från 2018 eller senare fortsätter statuslampan vara tänd när datorn är i viloläge. Du kan anpassa din Mac-dators beteende under viloläge i panelen Strömsparare eller Batteri i Systeminställningar.

Om en bärbar Mac-dators batteri är helt uttömt och datorn försätts i läget Säkert viloläge tänds inte statuslampan alls.

Under avstängning

När du väljer kommandot Stäng av kommer macOS först att stänga av grafikprocessorn. Detta stänger av skärmen. När skärmen stängs av tänds statuslampan. Under några sekunder efter avstängningen, men innan strömmen bryts till moderkortet, fortsätter statuslampan att lysa utan att blinka.

När datorn är helt avstängd släcks statuslampan.

Återställningsläge för fast mjukvara

Om den fasta mjukvaran i Mac mini (M1, 2020) är i återställningsläge blinkar statuslampan snabbt tre gånger i gult, sedan kort tre gånger i gult och sedan snabbt tre gånger i gult. Det här upprepas tills datorn är avstängd. Du kan behöva uppdatera din Mac mini. Om du fortfarande behöver hjälp kontaktar du en auktoriserad Apple-servicepartner.

Publiceringsdatum: